TP Thủ Đức cần 2.400 ha đất để phát triển giai đoạn 2020 - 2035

Đề án hình thành và phát triển Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP (TP Thủ Đức) giai đoạn 2020 - 2035 được chia thành 3 giai đoạn phát triển với diện tích 2.400 ha.

UBND TPHCM vừa có quyết định phê duyệt Đề án hình thành và phát triển Đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông TP (TP Thủ Đức) giai đoạn 2020 - 2035.

Theo đó, về mục tiêu phát triển đô thị, TP Thủ Đức sẽ hình thành và phát triển trên hệ thống mạng lưới đô thị quốc gia và là đô thị loại 1 trực thuộc TP HCM. 

TP Thủ Đức có mục tiêu phát triển kinh tế sáng tạo, liên kết Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đổi mới quản trị nhà nước theo hướng chuyển đổi số mạnh mẽ. 

Bằng cách phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm khởi nghiệp, trung tâm tài chính, TP Thủ Đức sẽ hình thành được nguồn nhân lực tiên tiến, tăng cường kết nối để tạo cơ hội mới, cân bằng phát triển với môi trường thiên nhiên, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thông minh.

TP Thủ Đức cần 2.400 ha đất để phát triển giai đoạn 2020 - 2035 - Ảnh 1.

Một góc TP Thủ Đức đoạn qua cụm Đại học Quốc gia TP HCM và Khu du lịch Suối Tiên. (Ảnh: Pháp luật TP HCM).

Từ nay đến năm 2035, Khu đô thị tương tác cao phía Đông - TP Thủ Đức sẽ có 3 giai đoạn phát triển.

Cụ thể, giai đoạn 1 khởi tạo (2020 - 2022) sẽ lập định hướng khung phát triển và chiến lược, xây dựng cơ chế - tổ chức, xác định nhóm ngành ưu tiên, thiết lập hợp phần 3 Nhà (Nhà nước - Nhà đầu tư - Nhà giáo dục). 

Khu đô thị được đầu tư các ngành kinh tế ưu tiên, hoàn thiện cơ chế - tổ chức, chính sách phát triển cho từng khu vực, triển khai kết nối đối ngoại từ giao thông các trục chính của khu vực. Bên cạnh đó, tập trung chính vào các trụ cột kinh tế sáng tạo có sẵn như Khu Công nghệ cao, Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Đại học Quốc gia TP.

Diện tích phát triển giai đoạn này là 100 ha, thu hút dân cư 50.000 người. Diện tích khu công nghiệp sáng tạo 50 ha (20.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên).

Giai đoạn 2 là giai đoạn triển khai (2023 - 2030), với diện tích phát triển 500 ha. Thu hút dân cư 80.000 người, diện tích khu công nghiệp sáng tạo 150 ha (50.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên). 

Trong đó, Nhà nước triển khai thực hiện các dự án đầu tư - giao thông - hạ tầng - hạ tầng số, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tàu triển khai đầu tư chiến lược. 

Nhà đầu tư xác định kế hoạch đầu tư và nhu cầu nguồn nhân lực trong các giai đoạn đầu tư. Tạo hiệu ứng xã hội, quốc tế về triển khai chiến lược thông qua diễn đàn trao đổi, xúc tiến đầu tư và hợp tác quốc tế.

Giai đoạn 3 là giai đoạn hoàn thiện (2030 - 2040) với chiến lược đầu tư mở rộng đối với tất cả các nhóm ngành kinh tế, đẩy mạnh phát triển đối với nhóm ngành ưu tiên (đã triển khai đầu tư trong giai đoạn 2), xây dựng chính sách lan tỏa phát triển toàn khu vực phía Đông TP và vùng phụ cận trên địa bàn TP, triển khai kết nối đối ngoại từ giao thông các trục chính của khu vực. 

Đây cũng là giai đoạn xây dựng TP HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, triển khai kết nối các trung tâm kinh tế trên cả nước và quốc tế. 

Diện tích phát triển Khu đô thị tương tác cao phía Đông là 1.800 ha. Thu hút dân cư 200.000 người. Diện tích khu công nghiệp sáng tạo 350 ha (150.000 việc làm trình độ kỹ sư trở lên).

chọn