Vì sao Sabeco không phải nộp ngân sách gần 2.500 tỉ đồng theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước?

Kiểm toán Nhà nước đã có thông báo bỏ kiến nghị Sabeco phải nộp ngân sách số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016, với gần 2.500 tỉ đồng.

Sabeco không phải nộp ngân sách gần 2.500 tỉ đồng

Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) công bố thông tin về việc nhận được công văn của Kiểm toán Nhà nước, liên quan kiến nghị nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 của Sabeco.

Vì sao Sabeco không phải nộp ngân sách gần 2.500 tỉ đồng? - Ảnh 1.

Sabeco không phải nộp ngân sách số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 gần 2.500 tỉ đồng. (Ảnh: Zing).

Theo nội dung công văn, Kiểm toán Nhà nước đã bỏ kiến nghị Sabeco phải nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối tính đến 31/12/2016, là hơn 2.495 tỉ đồng, tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính liên quan quản lí, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016.

Do đó, Sabeco khẳng định doanh nghiệp không phải nộp vào ngân sách nhà nước số số lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2016 là 2.495 tỉ đồng này.

Trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Sabeco nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 hơn 2.495 tỉ đồng.

Vì sao Kiểm toán Nhà nước bỏ đề nghị Sabeco phải nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách?

Trước quyết định hủy đề nghị Sabeco phải nộp 2.495 tỉ đồng vào ngân sách, ngay sau đó, Kiểm toán Nhà nước cũng lên tiếng giải thích về vấn đề này.

Kiểm toán Nhà nước cho biết ngày 25/12/2019, Kiểm toán Nhà nước có Công văn số 1624/KTNN-TH gửi Sabeco, thông báo không phải nộp khoản ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 của Sabeco. 

Công văn nêu rõ: "Tại báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lí, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2016 của Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, ban hành kèm theo Công văn số 155/KTNN-TH ngày 08/02/2018, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị Sabeco nộp ngân sách nhà nước số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016, là 2.495.452.387.436 đồng (gần 2.500 tỉ đồng).

Tại thời điểm kiểm toán, việc kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với Sabeco (doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước chiếm 89,59% vốn điều lệ) là phù hợp với các quy định của Nhà nước, về trách nhiệm của người đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước".

Vì sao Sabeco không phải nộp ngân sách gần 2.500 tỉ đồng? - Ảnh 2.

Lợi nhuận trước thuế hàng năm của Sabeco. (Đồ hoạ: Phúc Minh).

Kiểm toán Nhà nước cho rằng nguyên nhân là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không tổ chức Đại hội cổ đông, để phân phối và nộp ngân sách nhà nước theo quy định. 

Do đó, việc Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Sabeco tại thời điểm còn là doanh nghiệp Nhà nước (trước khi tổ chức đấu giá để Công ty TNHH Vietnam Beverage mua 53,59% cổ phần của Sabeco do Nhà nước sở hữu), phải nộp lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2016 là chính xác và đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, sau đó Nhà nước đã bán đấu giá 53,59% cổ phần của Sabeco do Nhà nước sở hữu cho Công ty TNHH Vietnam Beverage (Công ty con của ThaiBev). Để giải quyết dứt điểm kiến nghị của ThaiBev và Sabeco, liên quan việc nộp lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 của Sabeco, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cho ý kiến về 2 vấn đề.

Thứ nhất, bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của Bộ Công Thương tại Sabeco có trình bày đầy đủ về việc Sabeco sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước, để dự phòng nguồn cho nộp phạt vi phạm hành chính, và tiền chậm nộp phát sinh từ khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung giai đoạn 2007-2015, hoặc Sabeco có nghĩa vụ tiếp tục phải nộp phạt hành chính và tiền chậm nộp thuế phát sinh từ khoản thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp bổ sung giai đoạn 2007-2015, để nhà đầu tư biết hay không?

Thứ hai, giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của Nhà nước tại Sabeco gồm khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước của Sabeco hay không. 

Trường hợp Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra lại hồ sơ thoái vốn Nhà nước tại Sabeco cho thấy giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần của Nhà nước tại Sabeco, đã bao gồm khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước thì Kiểm toán Nhà nước sẽ không đề nghị doanh nghiệp nộp vào ngân sách.

"Sau khi nhận được ý kiến các Bộ Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ đã có kết luận chỉ đạo, Kiểm toán Nhà nước đã chính thức thông báo điều chỉnh, bỏ kiến nghị Sabeco phải nộp ngân sách số lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016 là 2.495.452.387.436 đồng", đại diện Kiểm toán Nhà nước cho biết.

chọn