Việt Nam hoàn thành 1 triệu USD đóng góp cho Quĩ Khí hậu xanh

Đây là nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực.
Việt Nam hoàn thành 1 triệu USD đóng góp cho quĩ GCF - Ảnh 1.

Quĩ khí hậu xanh (GCF) được thành lập từ năm 2010. (Ảnh minh họa: Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam đã hoàn thành việc đóng góp 1 triệu USD cho Quĩ Khí hậu Xanh (Green Climate Fund - GCF) thông qua Cơ quan thẩm quyền quốc gia (National Designated Authorities – NDA) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đây là cam kết của Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 21 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP21) ngày 31/7/2020.

Kể từ năm 2017, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia trên thế giới nhận được khoản tài trợ không hoàn lại từ GCF với 4 dự án, tổng số tiền đạt 146,5 triệu USD.

Việc hoàn thành cam kết với GCF thể hiện nỗ lực của Chính phủ Việt Nam thực hiện các cam kết về ứng phó với biến đổi khí hậu ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực. 

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức liên quan GCF xây dựng danh mục dự án ưu tiên về ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu nhằm thu hút nguồn hỗ trợ từ GCF tổng số tiền dự kiến đề xuất khoảng 390 triệu USD viện trợ không hoàn lại.

Được thành lập năm 2010, GCF là cơ chế tài chính toàn cầu quan trọng và duy nhất về các vấn đề liên quan đến khí hậu để thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC).

chọn