VietBank lãi gấp 4 lần, nợ xấu tăng 61% sau 9 tháng

Hoạt động chứng khoán đầu tư mang về cho VietBank 583 tỉ đồng lãi thuần, tăng gấp hơn 4,3 lần cùng kì năm trước và chiếm gần 50% tổng thu nhập hoạt động chung.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố báo cáo tài chính quí III/2020 với lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 374 tỉ đồng, giảm 13% so với cùng kì năm trước và vượt 25% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 295 tỉ đồng, giảm 13,5%.

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần, vốn từng là nguồn thu chính của ngân hàng, đã giảm hơn 46% với 487 tỉ đồng. 

Thay vào đó, hoạt động chứng khoán đầu tư mang về 583 tỉ đồng, tăng trưởng gấp hơn 4,3 lần và trở thành nguồn thu chính trong kì của Vietbank khi chiếm gần 50% tổng thu nhập hoạt động chung. Theo giải trình, thu nhập từ hoạt động này đã tăng thêm 450 tỉ đồng nhờ ngân hàng đã tối đa hóa thu nhập từ các hoạt động đầu tư. 

Mảng kinh doanh ngoại hối cũng có mức tăng trưởng bằng lần với lãi thuần ghi nhận trong 9 tháng đạt 37,7 tỉ đồng, tương đương gấp gần 4 lần cùng kì 2019. 

Bên cạnh đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác lần lượt tăng 70,7% và 20,5%, lên mức 37,8 tỉ đồng và 126 tỉ đồng.

Kết thúc ba quí đầu, tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của VietBank đạt 440 tỉ đồng, giảm 5,7%. Đồng thời, do tiếp tục tăng mạnh trích lập trong quí III, chi phí dự phòng rủi ro lũy kế 9 tháng đạt gần 66 tỉ đồng, tăng 79,8%.

VietBank thu lãi lớn từ chứng khoán đầu tư, nợ xấu tăng 61% sau 9 tháng. - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh quí III của VietBank. (Nguồn: BCTC VietBank).

Tính đến 30/9, tổng tài sản của VietBank tăng 19,4% từ mức 68.928 tỉ đồng cuối năm 2019 lên 82.270 tỉ đồng. Trong đó, riêng khoản mục chứng khoán đầu tư đã tăng gần 10.000 tỉ đồng (tăng gần gấp đôi cuối năm trước), chiếm chủ yếu là chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương.

Ngoài ra, số dư cho vay khách hàng tăng 4,3% đạt 42.664 tỉ đồng, tiền gửi khách hàng tăng 22,7% đạt 60.696 tỉ đồng.

Đáng chú ý, tổng giá trị nợ xấu nội bảng đã tăng 61% lên mức 868 tỉ đồng, kéo tỉ lệ nợ xấu nội bảng trên dư nợ cho vay của ngân hàng tăng từ 1,32% lên 2,03%. Ngân hàng hiện không còn trái phiếu đặc biệt của VAMC.

VietBank thu lãi lớn từ chứng khoán đầu tư, nợ xấu tăng 61% sau 9 tháng. - Ảnh 2.

Một số chỉ tiêu tài chính của VietBank. (Nguồn: BCTC VietBank).

 

chọn