Vĩnh Phúc đấu giá 23 ô đất tại huyện Bình Xuyên, khởi điểm từ 15 triệu đồng/m2

23 ô đất ở tại khu Đồng Cang - Cầu Cà, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, có diện tích từ 132 m2/ô đến 224 m2/ô.

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên vừa ra thông báo đấu giá tài sản của UBND huyện Bình Xuyên .

Cụ thể là quyền sử dụng 23 ô đất ở tại khu Đồng Cang - Cầu Cà, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Diện tích các ô đất từ 132 đến 224 m²/ô.

23 ô đất có mức giá khởi điểm từ 15 đến 22 triệu đồng/m2. Tổng giá khởi điểm hơn 61,72 tỷ đồng.

 

S

T

T

Ký hiệu Ô đất theo bản đồ QH

Tổng
số ô đất

Diện tích
(m2/ô)

Giá khởi điểm

Tiền hồ sơ

(đồng/hs)

Tiền đặt trước (đồng/hs)

(đồng/m2)

(đồng/ô)

1

DV4:22

1

158.5

18.000.000

2.853.000.000

500.000

400.000.000

2

DV4:39

1

136.5

18.000.000

2.457.000.000

500.000

400.000.000

3

DV4:40

1

139.5

18.000.000

2.511.000.000

500.000

400.000.000

4

DV4:41

1

163.0

18.000.000

2.934.000.000

500.000

400.000.000

5

DV7:01

1

132.0

18.000.000

2.376.000.000

500.000

400.000.000

6

DV8:11

1

147.3

15.000.000

2.209.500.000

500.000

400.000.000

7

DV8:20

1

134.8

17.000.000

2.291.600.000

500.000

400.000.000

8

DV8:21

1

149.8

17.000.000

2.546.600.000

500.000

400.000.000

9

DV8:27

1

207.7

20.000.000

4.154.000.000

500.000

800.000.000

10

DV10:23

1

195.0

17.000.000

3.315.000.000

500.000

600.000.000

11

DV10:24

1

155.0

15.000.000

2.325.000.000

500.000

400.000.000

12

DV10:25

1

143.0

15.000.000

2.145.000.000

500.000

400.000.000

13

DV10:26

1

133.0

15.000.000

1.995.000.000

500.000

200.000.000

14

DV10:44

1

224.0

18.000.000

4.032.000.000

500.000

800.000.000

15

DV11:01

1

160.7

22.000.000

3.535.400.000

500.000

600.000.000

16

DV11:20

1

132.8

15.000.000

1.992.000.000

500.000

200.000.000

17

DV11:21

1

133.0

15.000.000

1.995.000.000

500.000

200.000.000

18

DV11:28

1

133.5

15.000.000

2.002.500.000

500.000

400.000.000

19

DV12:21

1

161.0

17.000.000

2.737.000.000

500.000

400.000.000

20

DV12:38

1

152.0

18.000.000

2.736.000.000

500.000

400.000.000

21

DV14:19

1

132.0

22.000.000

2.904.000.000

500.000

400.000.000

22

DV18:15

1

162.5

17.000.000

2.762.500.000

500.000

800.000.000

23

DV18:16

1

194.5

15.000.000

2.917.500.000

500.000

400.000.000

Tổng cộng

23

3.581,1

 

61.726.600.000

 

 

Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 6/10 đến hết 16h30 ngày 3/11 năm 2022 tại UBND thị trấn Hương Canh và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Khách hàng xem tài sản trong giờ hành chính các ngày 20/10 và ngày 21/10 tại khu Đồng Cang - Cầu Cà, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên.

Thời gian nhận phiếu trả giá ngày 3/11 và ngày 4/11 tại UBND thị trấn Hương Canh.

Thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá, phong bì phiếu trả giá gửi đến trụ sở Công ty trước 9h ngày ngày 7/11.

Về hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, một vòng duy nhất theo phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá), vào 14h30 ngày 7/11 tại hội trường UBND thị trấn Hương Canh.

Thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, địa chỉ số nhà 24, đường Ngô Quyền, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại 02113861970/ 0912535999.

chọn
T&T và 2 doanh nghiệp sẽ đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, khai thác vào năm 2027
Tuần tới, HĐND tỉnh Lâm Đồng sẽ họp xem xét thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Trong giai đoạn 1, cao tốc này sẽ được đầu tư với tổng vốn 19.521 tỷ đồng theo phương thức BOT, dự kiến khai thác vào năm 2027.