Xem ngày tốt đặt bếp 2022 đơn giản và chuẩn xác nhất

Trong phong thủy, nhà bếp đại diện cho vận khí của người phụ nữ cũng như tài lộc của cả gia đình. Do đó, việc xem ngày tốt làm bếp, đặt bếp, sửa bếp, dời bếp,... là rất quan trọng. Xem ngày tốt đặt bếp 2022 chuẩn xác nhất trong bài viết sau để chọn được thời điểm đặt bếp phù hợp.

Trong phong thủy, nhà bếp đại diện cho vận khí của người phụ nữ cũng như tài lộc của cả gia đình. Do đó, việc xem ngày tốt làm bếp, đặt bếp, sửa bếp, dời bếp,... là rất quan trọng. Xem ngày tốt đặt bếp 2022 chuẩn xác nhất trong bài viết sau để chọn được thời điểm đặt bếp phù hợp.

Từ xưa đến nay, căn bếp không chỉ đơn thuần được dùng để nấu nướng mà còn là nơi hâm nóng tình cảm, gắn kết các thành viên trong gia đình. Do đó, việc xem ngày tốt đặt bếp 2022 là bước vô cùng quan trọng với những gia đình có ý định xây bếp trong năm nay.

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 chi tiết và mới nhất

Dưới đây là danh sách các ngày đẹp đặt bếp theo các tháng trong năm. Ngoài ra, bạn cũng cần phải dựa vào tuổi của mình để xem ngày tốt đặt bếp 2022 phù hợp:

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 1

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 1/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Sáu

Dương lịch: 7/1/2022

Âm lịch: 5/12/2021

Thứ Hai

Dương lịch: 10/1/2022

Âm lịch: 8/12/2021

Thứ Năm

Dương lịch: 13/1/2022

Âm lịch: 11/12/2021

Thứ Sáu

Dương lịch: 14/1/2022

Âm lịch: 12/12/2021

Thứ Tư

Dương lịch: 19/1/2022

Âm lịch: 17/12/2021

Thứ Bảy

Dương lịch: 22/1/2022

Âm lịch: 20/12/2021

Thứ Ba

Dương lịch: 25/1/2022

Âm lịch: 23/12/2021

Thứ Tư

Dương lịch: 26/1/2022

Âm lịch: 24/12/2021

Thứ Hai

Dương lịch: 31/1/2022

Âm lịch: 29/12/2021

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 2

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 2/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Tư

Dương lịch: 2/2/2022

Âm lịch: 2/1/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 5/2/2022

Âm lịch: 5/1/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 8/2/2022

Âm lịch: 8/1/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 11/2/2022

Âm lịch: 11/1/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 14/2/2022

Âm lịch: 14/1/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 17/2/2022

Âm lịch: 17/1/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 20/2/2022

Âm lịch: 20/1/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 23/2/2022

Âm lịch: 23/1/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 26/2/2022

Âm lịch: 26/1/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 3

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 3/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Ba

Dương lịch: 1/3/2022

Âm lịch: 29/1/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 6/3/2022

Âm lịch: 4/2/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 14/3/2022

Âm lịch: 12/2/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 18/3/2022

Âm lịch: 16/2/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 26/3/2022

Âm lịch: 24/2/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 30/3/2022

Âm lịch: 28/2/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 4

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 4/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Bảy

Dương lịch: 2/4/2022

Âm lịch: 2/3/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 4/4/2022

Âm lịch: 4/3/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 7/4/2022

Âm lịch: 7/3/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 9/4/2022

Âm lịch: 9/3/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 10/4/2022

Âm lịch: 10/3/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 14/4/2022

Âm lịch: 14/3/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 16/4/2022

Âm lịch: 16/3/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 19/4/2022

Âm lịch: 19/3/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 21/4/2022

Âm lịch: 21/3/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 22/4/2022

Âm lịch: 22/3/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 26/4/2022

Âm lịch: 26/3/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 28/4/2022

Âm lịch: 28/3/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 5

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 5/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Ba

Dương lịch: 3/5/2022

Âm lịch: 3/4/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 5/5/2022

Âm lịch: 5/4/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 6/5/2022

Âm lịch: 6/4/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 9/5/2022

Âm lịch: 9/4/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 10/5/2022

Âm lịch: 10/4/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 12/5/2022

Âm lịch: 12/4/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 15/5/2022

Âm lịch: 15/4/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 17/5/2022

Âm lịch: 17/4/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 18/5/2022

Âm lịch: 18/4/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 21/5/2022

Âm lịch: 21/4/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 22/5/2022

Âm lịch: 22/4/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 24/5/2022

Âm lịch: 24/4/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 27/5/2022

Âm lịch: 27/4/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 29/5/2022

Âm lịch: 29/4/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 6

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 6/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Chủ nhật

Dương lịch: 5/6/2022

Âm lịch: 7/5/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 7/6/2022

Âm lịch: 9/5/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 10/6/2022

Âm lịch: 12/5/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 17/6/2022

Âm lịch: 19/5/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 19/6/2022

Âm lịch: 21/5/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 22/6/2022

Âm lịch: 24/5/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 30/6/2022

Âm lịch: 2/6/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 đơn giản và chuẩn xác nhất - Ảnh 7.

Nguồn: istockphoto

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 7

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 7/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Chủ nhật

Dương lịch: 3/7/2022

Âm lịch: 5/6/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 6/7/2022

Âm lịch: 8/6/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 8/7/2022

Âm lịch: 10/6/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 12/7/2022

Âm lịch: 14/6/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 15/7/2022

Âm lịch: 17/6/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 18/7/2022

Âm lịch: 20/6/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 20/7/2022

Âm lịch: 22/6/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 24/7/2022

Âm lịch: 26/6/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 27/7/2022

Âm lịch: 29/6/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 29/7/2022

Âm lịch: 1/7/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 8

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 8/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Hai

Dương lịch: 1/8/2022

Âm lịch: 4/7/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 7/8/2022

Âm lịch: 10/7/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 8/8/2022

Âm lịch: 11/7/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 10/8/2022

Âm lịch: 13/7/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 13/8/2022

Âm lịch: 16/7/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 19/8/2022

Âm lịch: 22/7/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 20/8/2022

Âm lịch: 23/7/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 22/8/2022

Âm lịch: 25/7/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 25/8/2022

Âm lịch: 28/7/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 27/8/2022

Âm lịch: 1/8/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 29/8/2022

Âm lịch: 3/8/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 30/8/2022

Âm lịch: 4/8/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 9

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 9/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Sáu

Dương lịch: 2/9/2022

Âm lịch: 7/8/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 8/9/2022

Âm lịch: 13/8/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 10/9/2022

Âm lịch: 15/8/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 11/9/2022

Âm lịch: 16/8/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 14/9/2022

Âm lịch: 19/8/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 20/9/2022

Âm lịch: 25/8/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 22/9/2022

Âm lịch: 27/8/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 23/9/2022

Âm lịch: 28/8/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 28/9/2022

Âm lịch: 3/9/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 29/9/2022

Âm lịch: 4/9/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 10

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 10/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Bảy

Dương lịch: 1/10/2022

Âm lịch: 6/9/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 6/10/2022

Âm lịch: 11/9/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 7/10/2022

Âm lịch: 12/9/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 10/10/2022

Âm lịch: 15/9/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 11/10/2022

Âm lịch: 16/9/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 13/10/2022

Âm lịch: 18/9/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 18/10/2022

Âm lịch: 23/9/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 19/10/2022

Âm lịch: 24/9/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 22/10/2022

Âm lịch: 27/9/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 23/10/2022

Âm lịch: 28/9/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 25/10/2022

Âm lịch: 1/10/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 27/10/2022

Âm lịch: 3/10/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 30/10/2022

Âm lịch: 6/10/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 11

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 11/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Tư

Dương lịch: 2/11/2022

Âm lịch: 9/10/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 5/11/2022

Âm lịch: 12/10/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 6/11/2022

Âm lịch: 13/10/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 8/11/2022

Âm lịch: 15/10/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 11/11/2022

Âm lịch: 18/10/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 14/11/2022

Âm lịch: 21/10/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 17/11/2022

Âm lịch: 24/10/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 18/11/2022

Âm lịch: 25/10/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 20/11/2022

Âm lịch: 27/10/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 23/11/2022

Âm lịch: 30/10/2022

Chủ nhật

Dương lịch: 27/11/2022

Âm lịch: 4/11/2022

Thứ Hai

Dương lịch: 28/11/2022

Âm lịch: 5/11/2022

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tháng 12

Ngày tốt đặt bếp vào tháng 12/2022 (Ngày tốt) sẽ gồm những thời gian dưới đây:

Thứ

Ngày tốt

Thứ Năm

Dương lịch: 1/12/2022

Âm lịch: 8/11/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 2/12/2022

Âm lịch: 9/11/2022

Thứ Sáu

Dương lịch: 9/12/2022

Âm lịch: 16/11/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 10/12/2022

Âm lịch: 17/11/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 13/12/2022

Âm lịch: 20/11/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 14/12/2022

Âm lịch: 21/11/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 21/12/2022

Âm lịch: 28/11/2022

Thứ Năm

Dương lịch: 22/12/2022

Âm lịch: 29/11/2022

Thứ Bảy

Dương lịch: 24/12/2022

Âm lịch: 2/12/2022

Thứ Ba

Dương lịch: 27/12/2022

Âm lịch: 5/12/2022

Thứ Tư

Dương lịch: 28/12/2022

Âm lịch: 6/12/2022

Những điều cần tránh khi xem ngày tốt đặt bếp 2022

Ngoài những ngày tốt ở trên, bạn còn cần chọn ngày tốt đặt bếp hợp mệnh, hợp tuổi với chủ nhà, giúp mang đến vận khí tốt cho phòng bếp và hạnh phúc của cả gia đình. Theo đó, gia chủ cần tránh đặt bếp, làm bếp vào các ngày xung khắc với tuổi của mình nếu không muốn gặp những điều bất lợi, rủi ro về sau.

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tránh tuổi Hoang Ốc

Theo phong thủy học, Hoang Ốc được hiểu là ngôi nhà hoang, chính vì vậy khi xem ngày đặt bếp, người phạm phải tuổi này không nên xây bếp hay sửa bếp, bởi sẽ không mang lại sinh khí cho căn bếp hay dễ khiến gia đình không hòa thuận, bếp không nổi lửa và không có không khí gia đình.

Các tuổi phạm vào hạn Hoang Ốc là: 12, 14, 15, 18, 21, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 38, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 72, 74, 75.

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tránh tuổi Kim Lâu

Có nhiều người quan niệm nếu đuôi của tuổi là 1, 3,6,8 thì sẽ phạm phải Kim Lâu. Tuy nhiên, theo phong thủy, nếu lấy số tuổi chia cho 9 mà số dư là 1, 3, 6, 8 thì mới là phạm phải Kim Lâu.

Khi xem ngày đặt bếp, người tuổi Kim Lâu không nên tiến hành đặt bếp hay dời bếp, sửa bếp vì không những không tốt cho vận mệnh, sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến vợ con và người thân trong gia đình.

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 đơn giản và chuẩn xác nhất - Ảnh 13.

Nguồn: istockphoto

Các tuổi Kim Lâu là 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 75. Trong đó, 8 tuổi không bao giờ phạm phải Kim Lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu, Kỷ Mùi, Canh Dần, Nhâm Dần, Canh Thân và Nhâm Thân.

Xem ngày tốt đặt bếp 2022 tránh tuổi Tam Tai

Tuổi Tam Tai có lẽ là tuổi được nhiều người biết đến nhất, đây được coi là tuổi hạn và người có tuổi này sẽ bị hạn ba năm và không nên xây nhà, đặt bếp.

Cách tính tuổi Tam Tai như sau:

- Những người tuổi Thân, Tý, Thìn bị hạn Tam tai trong ba năm Dần, Mão, Thìn.

- Những người tuổi Dần, Ngọ, Tuất bị hạn Tam tai trong ba năm Thân, Dậu, Tuất.

- Những người tuổi Hợi, Mão, Mùi bị hạn Tam tai trong ba năm Tỵ, Ngọ, Mùi.

- Những người tuổi Tỵ, Dậu, Sửu bị hạn Tam tai trong ba năm Hợi, Tý, Sửu.

Nếu bắt buộc phải đặt bếp vào những năm trên thì gia chủ có thể tiến hành thủ tục mượn tuổi để đặt bếp, tránh những điềm xấu.

Hy vọng những thông tin về xem ngày tốt đặt bếp 2022 sẽ giúp gia chủ lên kế hoạch sắp xếp và tiến hành công việc dựng bếp, đặt bếp trong nhà sao cho phù hợp, từ đó mang lại cho phòng bếp nhiều vượng khí tốt và lộc tài cho gia đình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

chọn
Chốt quy hoạch, sẽ xây thêm 5 sân bay mới tại 5 tỉnh thành
Đến năm 2030, dự kiến cả nước sẽ có 30 cảng hàng không, nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 420.000 tỷ đồng.