(XSHG 25/5) Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay thứ 7 25/5/2019

KQ XSHG 25/5/2019 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay bắt đầu quay thưởng vào lúc 16 giờ 15 phút đã tìm ra dãy số 567442 trúng giải đặc biệt.

KQ XSHG 25/5/2019 - Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay

Kết quả xổ số Hậu Giang (KQ XSHG 25/5/2019) hôm nay được quay thưởng vào lúc 16h15.

Kì quay XSHG, KQ XSMN thứ 7 hôm nay, giải đặc biệt trị giá 2.000.000.000 đồng trùng khớp với 6 chữ số 567442. Giải nhất trị giá 30.000.000 đồng thuộc về khách hàng có tấm vé trùng với dãy số 28645. Dãy số 69155 trúng giải nhì trị giá 15.000.000 đồng.

(XSHG 25/5) Kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay thứ 7 25/5/2019 - Ảnh 1.

Kết quả XSHG hôm nay. (Ảnh: XSHG).

Qui định về phân chia lợi nhuận trong kinh doanh xổ số

Lợi nhuận của doanh nghiệp kinh doanh xổ số sau khi bù đắp lỗ năm trước theo qui định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích quĩ phát triển khoa học và công nghệ theo qui định của pháp luật, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định của pháp luật, được phân phối như sau:

Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế.

Lợi nhuận còn lại sau khi trừ đi được phân phối như sau: trích 30% vào quĩ đầu tư phát triển đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số đã được đầu tư đủ vốn điều lệ thì không được trích quỹ đầu tư phát triển.

Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi và quĩ thưởng viên chức quản lí doanh nghiệp, trong đó, điều kiện và mức trích lập các quĩ nêu trên được thực hiện theo qui định của pháp luật về qui chế quản lí tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

chọn