Xử phạt một công ty chứng khoán do báo cáo sai lệch liên quan đến trái phiếu của Tân Hoàng Minh

UBCKNN đã xử phạt EVS 400 triệu đồng do không đảm bảo thông tin trong hồ sơ chào bán và báo cáo sai lệch các nội dung liên quan đến lô trái phiếu sai phạm của thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Ngày 16/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Chứng khoán Everest (EVS) với mức phạt tiền 400 triệu đồng, đồng thời buộc cải chính thông tin sai lệch liên quan đến lô trái phiếu mã WTPCH2125003 của CTCP Cung điện Mùa Đông, thành viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh, do đơn vị này tư vấn hồ sơ chào bán.

UBCKNN cho biết, EVS đã không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác, có thể kiểm chứng được.

Cụ thể, tại mục III.B Bản Công bố thông tin (CBTT) của Cung điện Mùa Đông về việc đáp ứng các điều kiện chào bán trái phiếu ghi nhận “Cung điện Mùa Đông thực hiện thanh toán đủ cả gốc, lãi của trái phiếu đã phát hành”. Tuy nhiên, tại mục II.4 Bản CBTT cho thấy trong 3 năm trước đợt chào bán, công ty đã phát hành hai mã trái phiếu với tổng trị giá 450 tỷ đồng nhưng tính đến ngày 30/11/2021 chưa kết thúc các đợt phát hành này và chưa phát sinh nợ gốc, lãi trái phiếu.

Như vậy, thông tin tại mục III.B Bản CBTT nói trên không đảm bảo chính xác so với thông tin nêu tại mục II.4 Bản CBTT.

Bên cạnh đó, tại điểm 3.1 mục II Bản CBTT đưa ra thông tin về các hoạt động kinh doanh chủ yếu của doanh nghiệp, trong đó nêu dự án Khu Du lịch phức hợp Hoàng Hải (Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) sắp triển khai. Tuy nhiên, tại EVS không có hồ sơ, tài liệu thể hiện vai trò của Cung điện Mùa Đông liên quan đến dự án này.  

Ngoài các thông tin không đảm bảo nêu trên, EVS đã báo cáo sai lệch đối với ba nội dung sau.

Thứ nhất, căn cứ theo biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng dịch vụ đại lý phát hành trái phiếu riêng lẻ giữa EVS và Cung điện Mùa Đông, tính đến thời điểm ký kết (ngày 25/02/2022), tổng giá trị mã trái phiếu trên do EVS chào bán thành công là 0 đồng.

Tuy nhiên, tại các báo cáo định kỳ tình hình tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp của EVS gửi UBCKNN, EVS báo cáo Cung điện Mùa Đông đã phát hành 3.220/3.230 tỷ đồng vào ngày 01/12/2021 và 10/3.230 tỷ đồng vào ngày 16/12/2021.

Thứ hai, tại báo cáo vào tháng 4/2022 về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), EVS báo cáo các số liệu về mã trái phiếu trên là khối lượng trái phiếu đăng ký trong kỳ 0,01 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu lưu ký trong kỳ 0,01 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu đăng ký tính tại thời điểm cuối kỳ 3.230 tỷ đồng, khối lượng trái phiếu lưu ký tại thời điểm cuối kỳ 3.230 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại báo cáo vào tháng 4/2022 của EVS gửi Đoàn kiểm tra thì các số liệu nêu trên đều bằng 0. 

Thứ ba, tại báo cáo vào tháng 4/2022 về cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu gửi HNX, EVS báo cáo số lượng nhà đầu tư nắm giữ mã trái phiếu trên là hai nhà đầu tư tổ chức trong nước. Tuy nhiên, tại văn bản báo cáo Đoàn kiểm tra này thì số liệu này là 0. 

Không chỉ EVS, cùng ngày 16/9, một công ty chứng khoán khác là  Chứng khoán An Bình cũng nhận mức phạt 250 triệu đồng do không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán lô trái phiếu của thành viên Tân Hoàng Minh. 

Hai đơn vị này đều nằm trong danh sách 5 công ty chứng khoán tham gia tư vấn 9 lô trái phiếu sai phạm của nhóm Tân Hoàng Minh, bên cạnh Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), Chứng khoán Agribank (Agriseco), Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS). 

chọn
Luật Đất đai mới có khiến BĐS công nghiệp gặp khó?
VARS nhận định, thị trường BĐS công nghiệp Việt Nam đang đối diện với một số thách thức nhất định, trong đó có rủi ro đầu tư khi chi phí đất đai và xây dựng tăng cao, nhất là chi phi tạo lập quỹ đất khi Luật Đất đai mới chính thức hiệu lực.