12 dự án giao thông dự kiến khởi công ở Bình Phước đến 2025

Theo đề án phát triển hệ thống giao thông kết nối vùng và nội tỉnh Bình Phước, giai đoạn 2021 - 2025, địa phương này dự kiến khởi công 12 dự án hạ tầng giao thông.