19 phường ở TP HCM được đề xuất sáp nhập như thế nào

chọn