2.800 tỷ đồng bồi thường, tái định cư cho cao tốc Dầu Giây - Tân Phú qua Lâm Đồng

Cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dự kiến có tổng mức đầu tư dự án 17.200 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng dự kiến khởi công tuyến cao tốc này vào quý III/2024.

Hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. (Ảnh: Báo Đầu tư).

Thông tin từ Báo Lâm Đồng, cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định ngày 10/11/2022; tuyến đường có chiều dài khoảng 66 km (trong đó đoạn qua địa phận tỉnh Lâm Đồng dài 55 km), bề rộng nền đường 17 m với 4 làn xe.

Theo Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 17.200 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn nhà nước 6.500 tỷ đồng, chiếm 37,79% tổng mức đầu tư của dự án bao gồm ngân sách Trung ương 2.000 tỷ đồng, chiếm 11,63% và ngân sách địa phương 4.500 tỷ đồng, chiếm 26,16%.

Còn phần vốn sở hữu các nhà đầu tư và nguồn vốn huy động khác khoảng 10.700 tỷ đồng, chiếm 62,2%, trong đó vốn nhà đầu tư 1.605 tỷ đồng và vốn huy động khác 9.095 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại, Lâm Đồng đã thực hiện công bố dự án, đăng tải thông tin về quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định ngay sau khi được phê duyệt; đã ký văn bản thỏa thuận với Liên danh Nhà đầu tư đề xuất dự án để thực hiện lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và các công tác khác có liên quan.

Bên cạnh đó, hoàn thiện hồ sơ thiết kế cơ sở và UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và Cục Đường cao tốc Việt Nam - Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản thông báo kết quả thẩm định hồ sơ.

Báo cáo nghiên cứu khả thi đã hoàn thiện và UBND tỉnh Lâm Đồng đã trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư (là cơ quan chủ trì Hội đồng thẩm định liên ngành Trung ương) thẩm định hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với tổng mức đầu tư 18.120 tỷ đồng.

Trong đó, phần vốn Nhà nước là 6.500 tỷ đồng, phần vốn sở hữu các nhà đầu tư và nguồn vốn huy động khác khoảng 11.620 tỷ đồng và đến nay đã có 11/13 bộ, ngành thuộc Hội đồng thẩm định liên ngành đã có ý kiến thẩm định về hồ sơ.

Đối với Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án, UBND tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án và được các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ đã xem xét, phê duyệt.

Qua đó, tổng diện tích cần thu hồi tại hai tỉnh 500,6 ha (gồm diện tích đất ở là 5,6 ha, diện tích đất nông nghiệp là 434,7 ha, diện tích đất giáo dục là 0,1 ha và diện tích đất phi nông nghiệp khác là 60,2 ha. Diện tích thu hồi đã bao gồm diện tích và loại đất dự kiến xây dựng khu tái định cư tập trung cho dự án.

Số tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trong khu vực dự kiến thu hồi đất khoảng 1.758 hộ, tương ứng với khoảng 5.043 người sử dụng đất bị ảnh hưởng. Dự kiến có 301 hộ phải di dời, chính sách tái định cư theo hình thức tái định cư phân tán và tái định cư tập trung.

Dự kiến tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư của dự án khoảng 2.821 tỷ đồng và kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng sử dụng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh cho biết, hồ sơ đánh giá tác động môi trường đang được bổ sung hoàn chỉnh trước khi thẩm định cũng như hồ sơ điều chỉnh chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng... 

Theo yêu cầu nhiệm vụ chung nhằm đẩy nhanh tiến độ của dự án và dự kiến khởi công dự án trong năm nay, Ban Quản lý Dự án Giao thông tỉnh Lâm Đồng xác định các nhiệm vụ, mốc thời gian hoàn thành dự án bao gồm các bước sau gồm hoàn thiện các hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế cơ sơ; đánh giá tác động môi trường theo ý kiến thẩm định của các cơ quan có thẩm quyền.

Phê duyệt dự án đầu tư trong quý I/2024; thực hiện công bố dự án ngay sau khi được phê duyệt. Thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ngay sau khi dự án được phê duyệt, dự kiến hoàn thành trong quý II/2024; khởi công xây dựng công trình trong quý III/2024.

chọn
Toàn ảnh KCN Kim Bảng 1 rộng 230 ha đang xây dựng
KCN Kim Bảng 1 có diện tích 230 ha, phía bắc giáp đường nhánh cầu Tân Lang theo quy hoạch; phía nam giáp CCN Đồng Hóa và khu dân cư; phía đông giáp CCN Lê Hồ và khu dân cư; phía tây giáp đường quy hoạch nối Vành đai 4 - Vành đai 5.