3 sự kiện đồng hành cực 'hot' của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019

chọn
Quy hoạch đô thị Ninh Bình thành trung tâm du lịch sinh thái
Đô thị Ninh Bình có diện tích quy hoạch khoảng 23.242 ha. Dự báo dân số đô thị Ninh Bình đến năm 2040 khoảng 540.000 - 560.000 người.