36 khu đất sẽ đấu giá trong năm 2023 tại Đồng Nai: Khu đất CCN Long Giao, khu đất TMDV thị trấn Trảng Bom

Tỉnh sẽ đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 khu đất trong năm 2023 với giá trị khoảng 781 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch về việc đấu giá quyền sử dụng đất  năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất đối với 36 khu đất trong năm 2023 với giá trị khoảng 781 tỷ đồng (tạm tính theo bảng giá đất tỉnh Đồng Nai 5 năm giai đoạn 2020 - 2024).

Trong đó, ba khu đất với diện tích 58,5 ha, giá trị khoảng 639 tỷ đồng được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai thực hiện;

Thời gian thực hiện đấu giá ba khu đất:

 

Danh sách các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện:

 

Và 33 khu đất với diện tích 18,64 ha, giá trị khoảng 142 tỷ đồng được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện.

Về thời gian thực hiện, UBND các huyện, TP Long Khánh và TP Biên Hoà sẽ xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể đối với từng khu đất đấu giá.

Một số khu đất đáng chú ý có khu đất thương mại dịch vụ (TMDV) giáp KDL thác Ba Giọt tại huyện Định Quán với diện tích 7.497 m2; khu đất TMDV tại điểm du lịch Bàu nước sôi, huyện Định Quán 56.711 m2; khu đất ở nông thôn thuộc thửa đất số 24, tờ bản đồ số 26 tại xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc với diện tích 7.130 m2;...

Danh sách các khu đất đấu giá quyền sử dụng đất năm 2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyện thực hiện. 

 

 

 

 

Bên cạnh đó, tỉnh cũng giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh hoàn thiện các thủ tục pháp lý về giải phóng mặt bằng, lập quy hoạch chi tiết,... trong năm 2023, nhằm đảm bảo đủ điều kiện xây dựng phương án đấu giá, quyết định đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện cho năm 2024 đối với 8 khu đất với diện tích 94,4 ha.

Danh sách các khu đất hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong năm 2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện: