Ba doanh nghiệp xây dựng vừa đẩy sạch hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu

Giai đoạn 2017 - 2019, CTCP Hakuba, CTCP Yamagata và CTCP Azura từng liên tục huy động hàng chục nghìn tỷ đồng từ trái phiếu, kỳ hạn đều là 10 năm.

CTCP Hakuba vừa cho biết đã mua lại trước hạn toàn bộ 6 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 987 tỷ đồng vào ngày 30/11. Đây cũng là 6 lô trái phiếu cuối cùng đang lưu hành của doanh nghiệp, sau khi hoàn tất đợt mua lại, Hakuba đã đẩy sạch nợ trái phiếu. 

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Hakuba có tổng cộng 23 lô trái phiếu với tổng giá trị phát hành 5.855 tỷ đồng. Toàn bộ 23 lô trái phiếu này được công ty phát hành trong giai đoạn 2017 - 2019, với cùng kỳ hạn trái phiếu là 10 năm và theo kế hoạch sẽ đáo hạn trong giai đoạn 2027 - 2029. Song, cả 23 lô trái phiếu này đều đã được Hakuba mua lại trước hạn toàn bộ trong năm nay, thông qua 4 đợt mua lại đồng loạt. 

Đợt mua lại trái phiếu trước hạn vào ngày 30/11 nói trên là đợt mua lại thứ 4 của Hakuba trong năm nay. Trước đó, đợt mua lại đầu tiên diễn ra vào ngày 17/3, khi đó, công ty đã thực hiện mua lại 13 lô trái phiếu với tổng giá trị gần 1.367 tỷ đồng, qua đó tất toán 10 lô trái phiếu và giảm khối lượng lưu hành của 3 lô còn lại. 

Đợt mua lại thứ 2 được thực hiện vào ngày 31/7, khi đó, công ty đã mua lại trước hạn 6 lô trái phiếu với tổng giá trị 2.160 tỷ đồng, qua đó tất toán 2 lô trái phiếu và giảm khối lượng lưu hành của 4 lô còn lại. 

Đợt mua lại thứ 3 được thực hiện vào ngày 21/8, khi đó, công ty đã mua lại tổng cộng hơn 255 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành thuộc 5 lô trái phiếu, qua đó tất toán cả 5 lô trái phiếu này. 

Hakuba là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.

Trong giai đoạn 2017 - 2019, cùng với Hakuba, hai doanh nghiệp xây dựng khác là CTCP Yamagata, CTCP Azura cũng liên tục huy động vốn từ trái phiếu với kỳ hạn đều là 10 năm. 

Đến nay, cả Yamagata và Azura cũng đã đồng loạt đẩy sạch nợ trái phiếu thông qua các đợt mua lại trước hạn trong năm nay. Trong đó, Yamagata tất toán 25 lô trái phiếu với tổng giá trị 15.770 tỷ đồng và Azura tất toán 36 lô trái phiếu với tổng giá trị 18.444 tỷ đồng.

chọn
Giá bán căn hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng từ 5 – 10% trong năm 2024
Năm 2024, giá bất động sản ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng tăng, đặc biệt phân khúc căn hộ có thể tăng từ 5 – 10%. Nguyên nhân do nguồn cung các dự án tiếp tục khan hiếm trong năm nay.