Bắc Giang sẽ thu hồi, chuyển đổi hơn 1.000 ha đất lúa làm 390 dự án, có nhiều khu đô thị và đường lớn

Năm nay, Bắc Giang có 390 dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác; trong đó chủ yếu là đất lúa với diện tích trên 1.000 ha.

Một góc TP Bắc Giang hiện nay. (Ảnh: Tạp chí Xây dựng)

Tại kỳ họp thứ 10 diễn ra tuần qua, HĐND tỉnh Bắc Giang đã thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác năm 2023. 

Theo dự thảo Nghị quyết, có 390 dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang các mục đích khác. Cụ thể như sau:

Các dự án cần thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 có sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên: 12 dự án, tổng diện tích 581 ha, trong đó, đất trồng lúa là 484,85 ha, đất khác là 96,2 ha.

12 dự án này gồm xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị (KĐT) sinh thái thị trấn Vôi (xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, 55 ha, trong đó, đất lúa 49,5 ha, đất khác khoảng 5,5 ha); cụm công nghiệp (CCN) Ngọc Vân (xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, 30 ha, trong đó, đất lúa khoảng 29 ha, đất khác 10 ha); tuyến đường DH5B kéo dài kết nối từ xã Cảnh Thụy - xã Tiên Dũng - xã Lãng Sơn - xã Quỳnh Sơn và ĐT293 (huyện Yên Dũng, 32 ha, trong đó, đất lúa 28 ha, đất khác 4 ha).

CCN Danh Thắng - Đoan Bài (xã Danh Thắng, Đoan Bài, huyện Hiệp Hòa, 75 ha, trong đó, đất lúa 63,4 ha, đất khác 11,6 ha); CCN Nếch (huyện Việt Yên, 43 ha, trong đó, đất lúa 34,4 ha, đất khác 8,5 ha); KĐT trung tâm thị trấn Bích Động và công viên Trung tâm (huyện Việt Yên, 36,9 ha, trong đó, đất lúa 31,3 ha, đất khác 5,5 ha).

Cảng cạn Tiên Sơn - Ninh Sơn (huyện Việt Yên, 79,5 ha, trong đó, đất lúa 67,5 ha, đất khác 11,9 ha); KĐT và nhà ở xã hội xã Hồng Thái (huyện Việt Yên, 33,6 ha, trong đó, đất lúa 26,9 ha, đất khác 6,7 ha); KĐT và dịch vụ hỗn hợp Sen Hồ (huyện Việt Yên, 41 ha, trong đó, đất lúa 22,8 ha, đất khác 18 ha).

CCN Khám Lạng (huyện Lục Nam, 40 ha, trong đó, đất lúa 35,8 ha, đất khác 4,1 ha); CCN Phượng Sơn (huyện Lục Ngạn, 65 ha, trong đó, đất lúa 52 ha, đất khác 13 ha); CCN Phương Sơn - Đại Lâm (huyện Lục Nam và huyện Lạng Giang, 50 ha, trong đó, đất lúa 44 ha, đất khác 6 ha).

Các dự án cần thu hồi đất theo khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 có sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20 ha: 161 dự án với tổng diện tích 283,6 ha, trong đó diện tích đất trồng lúa 198,3 ha, đất khác 85,3 ha.

Một số dự án đáng chú ý gồm khu dân cư số 2 thôn Hạ xã Nghĩa Hòa giai đoạn 1 (huyện Lạng Giang, 10,2 ha, trong đó, đất lúa khoảng 9,2 ha, đất khác 1 ha); KĐT số 1 thuộc khu dân cư trung tâm xã Đại Lâm (huyện Lạng Giang, 11 ha, trong đó, đất lúa khoảng 9,8 ha, đất khác 1,1 ha); KĐT trung tâm thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, 10 ha, trong đó, đất lúa 9 ha, đất khác 1 ha).

Khu dân cư Mái Hạ xã Tân Thanh giai đoạn 6 (huyện Lạng Giang, 6 ha, trong đó, đất trồng lúa 5,4 ha, đất khác 0,6 ha); khu dân cư số 1 xã Mỹ Hà giai đoạn 3 (huyện Lạng Giang, 6,3 ha, trong đó, đất lúa 5,7 ha, đất khác 0,6 ha); khu dân cư phía tây nam thị trấn Kép giai đoạn 2 (huyện Lạng Giang, 9,8 ha, trong đó, đất trồng lúa 8,8 ha, đất khác khoảng 1 ha).

Khu số 2 thuộc khu dân cư thôn Bằng xã Nghĩa Hòa (huyện Lạng Giang, 9,8 ha, trong đó, đất trồng lúa 8,8 ha, đất khác 1 ha); khu dân cư số 1 xã Tân Hưng (huyện Lạng Giang, 8,5 ha, trong đó, đất trồng lúa 7,65 ha, đất khác 0,85 ha).

CCN Thanh Sơn (thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, 46 ha, trong đó, đất lúa 5 ha và đất khác 41 ha); khu dân cư Đông Bái Thượng (huyện Hiệp Hòa, 6,6 ha, trong đó, đất trồng lúa 6,3 ha, đất khác 0,3 ha)

Các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất theo khoản 1 điều 58 Luật Đất đai 2013 sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng dưới 20 ha: 133 dự án với diện tích đất trồng lúa 158,6 ha; đất khác 54,28 ha.

Một số dự án đáng chú ý gồm xây dựng đường trục xã Mỹ Thái - Xuân Hương giai đoạn 1 (huyện Lạng Giang, đất lúa 5,5 ha, đất khác 0,3 ha); cầu vượt từ KĐT tây nam sáng khu trung tâm logistics quốc tế (TP Bắc Giang, đất trồng lúa 3,5 ha, đất khác 6,1 ha); đường giao thông từ An Lạc - Phiên Hương (huyện Sơn Động, đất trồng lúa 3 ha, đất khác 4,8 ha).

CCN Thanh Sơn (thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, đất lúa 5 ha và đất khác 4 ha); khu dân cư Đông Bái Thượng (huyện Hiệp Hòa, đất lúa 6,3 ha, đất khác 0,3 ha); cải tạo, nâng cấp đường ĐT295 đoạn từ Km66+100 - Km69+100 (huyện Hiệp Hòa, đất trồng lúa 5,5 ha, đất khác 0,5 ha).

Các dự án chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích đất trống lúa dưới 10 ha, theo điểm B, khoản 1, điều 58 Luật Đất đai năm 2013 nhưng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất (hoặc đất quốc phòng, an ninh thu hồi theo điều 61 Luật Đất đai năm 2013): 19 dự án với tổng diện tích 14,4 ha, trong đó đất trồng lúa 8,9 ha; đất khác 5,45 ha.

Một số dự án đáng chú ý gồm khu thương mại dịch vụ Châu Minh (huyện Hiệp Hòa, 0,5 ha, trong đó, đất trồng lúa 0,45 ha, đất khác 0,05 ha); khu thương mại dịch vụ Trường Phát (huyện Hiệp Hòa  , 0,3 ha đất trồng lúa); khu thương mại dịch vụ Thịnh Phát (huyện Hiệp Hòa, 0,65 ha, trong đó, đất trồng lúa 0,6 ha, đất khác 0,05 ha); khu thương mại, dịch vụ tổng hợp (huyện Yên Dũng, 1,36 ha đất trồng lúa).

Các dự án, công trình điều chỉnh, tên và diện tích so với Nghị quyết ngày 4/10/2022 của HĐND tỉnh: 65 dự án; tổng diện tích đất thu hồi sau điều chỉnh là 340,7 ha, trong đó, đất trồng lúa 237,5 ha và đất khác khoảng 103 ha; tổng diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng là 242 ha và đất khác là 92 ha.

Một số dự án đáng chú ý gồm khu dân cư mới xã Tam Di (huyện Lục Nam, 19,4 ha, trong đó, đất lúa 17,8 ha, đất khác 1,7 ha); CCN Đông Sơn (TP Bắc Giang, 25 ha, trong đó, đất khác 22,6 ha, đất lúa 2,4 ha). Đường từ TL398B đoạn Liên Chung đi TP Bắc Giang (xã Quế Nhan và xã Việt Lập, 15,3 ha, trong đó, đất lúa 9,9 ha, đất khác 5,4 ha). 

KĐT số 13 thuộc phân khu số 2 (TP Bắc Giang, 33 ha, trong đó, đất lúa 9,5 ha, đất khác 23,6 ha); xây dựng HTKT khu dân cư trung tâm xã Song Mai (TP Bắc Giang, 10 ha, trong đó, đất lúa 9,6 ha, đất khác 0,5 ha); HTKT khu dân cư thôn Mỹ Cầu (TP Bắc Giang, 15 ha, trong đó, đất lúa 8,6 ha, đất khác 6,4 ha).

Bên cạnh đó, danh mục này còn có các dự án, công trình đưa ra khỏi danh mục Nghị quyết ngày 04/10/2022 của HĐND tỉnh: 5 dự án với tổng diện tích thu hồi là 14,6 ha, trong đó đất trồng lúa là 11 ha và đất khác là 3,5 ha. Diện tích đất trồng lúa chuyển mục đích sử dụng là 10,5 ha và diện tích đất khác là 3,5 ha.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cụm công nghiệp ở Đan Phượng ngay chân cầu Hồng Hà sắp xây dựng
Cụm công nghiệp Hồng Hà ở huyện Đan Phượng nằm ngay đường vành đai 4, chân cầu Hồng Hà sắp khởi công xây dựng.