Bạc Liêu triển khai lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030

Giai đoạn 2021 - 2030, Bạc Liêu được định hướng trở thành một trung tâm đô thị công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp hiện đại, đóng vai trò là trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Nam vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Báo Bạc Liêu, ngày 14/4, Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng đã chủ trì Hội nghị triển khai quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cụ thể, việc lập quy hoạch tỉnh Bạc Liêu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải tạo cơ sở khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và bảo đảm an ninh - quốc phòng.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu, đến năm 2030, tỉnh sẽ trở thành trung tâm đô thị - công nghiệp, thương mại dịch vụ và nông nghiệp hiện đại phát triển cân bằng và bền vững.

Tỉnh Bạc Liêu sẽ đóng vai trò là trung tâm kinh tế của tiểu vùng phía Nam vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đầu mối giao thông kết nối các trục hành lang kinh tế cũng như là vùng phát triển nông nghiệp lúa chuyên canh, nông nghiệp đô thị, đánh bắt nuôi trồng thủy sản tập trung.

Ông Lữ Văn Hùng nhấn mạnh, trong quá trình triển khai lập quy hoạch, Hội đồng Quy hoạch tỉnh cần thực hiện tham vấn, lấy ý kiến phản biện của các nhà khoa học uy tín, các chuyên gia cao cấp trong nước và quốc tế. 

Đồng thời, Hội đồng Quy hoạch tỉnh chủ động liên hệ, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để kịp thời bổ sung, cập nhật, phản ánh các nội dung cần thiết trong quá trình triển khai thực hiện lập quy hoạch để tránh mâu thuẫn, không đồng bộ giữa quy hoạch và đảm bảo phù hợp với các quy hoạch cấp quốc gia.

Mặt khác, các thành viên Hội đồng quy hoạch tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách thực hiện tốt nội dung, thời gian đã nêu trong kế hoạch, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị tư vấn lập quy hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2021 - 2030 được thực hiện bởi liên doanh 4 nhà thầu bao gồm: Phân viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp, Viện Quy hoạch thủy lợi miền Nam, CTCP Thiết kế Xây dựng - Thương mại và Dịch vụ Đại Nam và Công ty TNHH Xây dựng Đồng Tiến.

Theo lịch trình thực hiện quy hoạch, từ nay đến tháng 12/2021, các đơn vị sẽ hoàn thành báo cáo dự thảo và chuẩn bị hồ sơ quy hoạch. 

Đến ngày 28/2/2022, đơn vị tư vấn cùng Sở Kế hoạch Đầu tư hoàn tất hồ sơ quy hoạch tỉnh Bạc Liêu để UBND trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

chọn
Central Retail khẳng định không liên quan đến thương vụ mua cổ phần Vincom Retail
Thời gian gần đây, trên thị trường xuất hiện các thông tin liên quan đến việc Central Retail sẽ mua lại Vincom Retail từ VinGroup.