Bắc Ninh đấu giá 78.000 m2 đất làm Khu nhà ở huyện Yên Phong

Tỉnh Bắc Ninh cho phép đấu giá 78.038 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong.
Bắc Ninh đấu giá 78.000 m2 đất làm Khu nhà ở huyện Yên Phong - Ảnh 1.

Huyện Yên Phong, Bắc Ninh. (Ảnh: bacninhgov).

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định cho phép đấu giá quyền sử dụng 78.038 m2 đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong.

Trong đó, đất ở 29.986,5 m2; đất công cộng 6.184,7 m2; đất công viên, cây xanh 3.567,6 m2; đất giao thông, bãi đỗ xe 33.247 m2; đất cây xanh, bãi xe 3.502,2 m2; đất hạ tầng kỹ thuật 1.550 m2. 

Phần diện tích trên được ghi nhận theo Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được UBND huyện Yên Phong phê duyệt tại ngày 12/3/2019.

UBND huyện Yên Phong sẽ đề xuất, bổ sung dự án vào chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở; hoàn thiện hồ sơ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ đất đai trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

Năm nay, huyện yên Phong dự kiến sẽ thu hồi gần 1.515 ha đất trong năm nay; trong đó xã Yên Trung thu hồi 167,33 ha; chủ yếu là đất nông nghiệp. 

Về chuyển mục đích sử dụng đất, huyện Yên Phong sẽ chuyển 1.452,2 ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp. 

Địa phương chuyển 60,32 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở. Huyện dành phần lớn diện tích đất phi nông nghiệp cho các khu công công nghiệp đất ở nông thôn, đất giao thông,... 

chọn