1,8 tỷ USD từ 125 dự án thứ cấp đổ về các khu công nghiệp Bắc Ninh năm qua

Trong năm 2021, các khu công nghiệp ở Bắc Ninh đã mang lại cho ngân sách nhà nước khoảng 12.500 tỷ đồng.
1,8 tỷ USD từ 125 dự án thứ cấp đổ về các khu công nghiệp Bắc Ninh năm qua - Ảnh 1.

Khu công nghiệp Yên Phong. (Ảnh: Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh).

Năm 2021, tỉnh Bắc Ninh cấp mới 125 dự án đầu tư thứ cấp (trong đó FDI 84 dự án; trong nước 41 dự án) với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh trên 1,8 tỷ USD. Tổng vốn FDI trên 1,4 tỷ USD; trong nước trên 9.000 tỷ đồng, tương đương gần 400 triệu USD.

Trong năm qua có 6 dự án hạ tầng khu công nghiệp được quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng. Ngoài ra, Bắc Ninh cũng điều chỉnh một loạt dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư tăng thêm là hơn 1.180 tỷ đồng, tương đương 51 triệu USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư dự án hạ tầng khu công nghiệp cấp mới và điều chỉnh trong năm khoảng 18.164 tỷ đồng.

Lũy kế đến nay, các KCN của tỉnh thu hút 1.716 dự án, (trong nước là 541 dự án, FDI là 1.175 dự án) với tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt trên 22,1 tỷ USD. Năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1 triệu 245 nghìn tỷ đồng, xuất khẩu đạt 38 tỷ USD; nộp ngân sách Nhà nước 12.500 tỷ đồng.

Hiện tại, các KCN Bắc Ninh có 1.150 dự án đang hoạt động với tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê 2.645 ha; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt xấp xỉ 53,57%.

Đồng thời, toàn tỉnh có 16 KCN tập trung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển với tổng diện tích gần 6.400 ha, trong đó 10/16 KCN đã đi vào hoạt động.

Năm qua, Bắc Ninh tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư 6 KCN và được UBND tỉnh quyết định thành lập gồm: KCN Thuận Thành I, KCN Gia Bình, KCN Gia Bình II, KCN Quế Võ III (giai đoạn 2), KCN Quế Võ II (giai đoạn 2) và KCN Yên Phong II-A.

chọn