Bắc Ninh dự kiến thu hút 105 dự án vào các KCN, tổng vốn 1,15 tỷ USD

Trong đó 85 FDI dự án với tổng vốn một tỷ USD và 20 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD; thu ngân sách thông qua các khoản thuế đạt 12.500 tỷ đồng.

Theo báo Bắc Ninh, năm 2022, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu thu hút 105 dự án thứ cấp đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN), với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh tăng khoảng 1,15 tỷ USD.

Trong đó 85 FDI dự án với tổng vốn một tỷ USD và 20 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư 150 triệu USD; thu ngân sách thông qua các khoản thuế đạt 12.500 tỷ đồng...

Năm 2021, tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh vào các KCN đạt gần 1,814 tỷ USD (riêng vốn FDI là hơn 1,415 tỷ USD). 

Tổng vốn đầu tư dự án hạ tầng KCN trong năm qua là 789,76 triệu USD. Đến thời điểm hiện tại, Bắc Ninh có 24 dự án hạ tầng KCN (3 dự án FDI và 21 dự án trong nước) được quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và điều chỉnh 2,118 tỷ USD.

Trong năm, có 40 dự án mới đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 337.000 lao động. Thu nhập bình quân chung của người lao động trong các KCN Bắc Ninh mỗi tháng là 8,750 triệu đồng/người.

Về tình hình hoạt động các KCN, hiện tại, Bắc Ninh có 16 KCN tập trung được phê duyệt quy hoạch. Riêng năm 2021 có 6 KCN được chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định thành lập gồm các KCN: Thuận Thành I; Gia Bình; Gia Bình II, Quế Võ III - giai đoạn 2, Quế Võ II - giai đoạn 2, Yên Phong II-A. 

Trong đó, chủ đầu tư KCN Yên Phong II-A là CTCP hạ tầng Western Pacific, với tổng vốn đầu tư 1.830 tỷ đồng.

Các khu công nghiệp tại tỉnh có tổng diện tích quy hoạch khoảng 6.004,38 ha, diện tích đất công nghiệp 4.128,57 ha, diện tích đã cho doanh nghiệp thứ cấp thuê khoảng 2.211,85 ha. Tỷ lệ lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê theo quy hoạch của các KCN được thành lập đạt khoảng 53,57%. 

Trong 10/16 KCN đi vào hoạt động, có 5 KCN đã cơ bản lấp đầy gồm: Tiên Sơn, Đại Đồng - Hoàn Sơn giai đoạn 1, Yên Phong, KCN VSIP Bắc Ninh, Quế Võ. 

Các KCN còn lại, tỷ lệ lấp đầy như sau: Yên Phong mở rộng đạt 63,05%; Quế Võ II giai đoạn I 51,15%; Quế Võ III giai đoạn II  59,61%; Thuận Thành III - Module 1 (Khai Sơn) 69,27%; Thuận Thành III - Phân khu B 5,82%; Hanaka 28,65%; Thuận Thành II 70,23%; Yên Phong II - C 45,27%; Nam Sơn - Hạp Lĩnh 11,93%; Gia Bình 5,44%. Còn KCN Yên Phong II-A, Yên Phong II-B (VSIP 2); Gia Bình II; Thuận Thành I, Quế Võ II - giai đoạn 2, Quế Võ III - giai đoạn 2 đang thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư xây dựng và bồi thường GPMB.

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch xây cầu Bắc Cầu nối Đông Anh - Long Biên, Hà Nội
Cầu Bắc Cầu vượt sông Đuống dự kiến được xây dựng nối huyện Đông Anh và quận Long Biên, Hà Nội.