Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Huyện Lục Ngạn có tổng diện tích 1012km², nằm ở phía đông tỉnh Bắc Giang, cách thành phố Bắc Giang 40km về phía đông, có vị trí địa lý: Phía đông và phía nam giáp huyện Sơn Động, phía tây giáp huyện Lục Nam và huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, phía bắc giáp huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Về quy hoạch, UBND tỉnh Bắc Giang đã công khai bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang.

Theo quy hoạch huyện Lục Ngạn được phát triển theo tính chất: Là đô thị, thương mại, dịch vụ - nông lâm nghiệp, du lịch sinh thái. Đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện và các tỉnh lân cận.

Dưới đây là quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Huyện Lục Ngạn trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang. 

  Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất. 

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Ngạn - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Lục Ngạn TẠI ĐÂY.