Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Quy hoạch giao thông huyện Phù Cát được thể hiện trong bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Phù Cát là một huyện ven biển thuộc tỉnh Bình Định. Huyện Phù Cát nằm ở phía đông tỉnh Bình Định. Có tổng diện tích là 679 km².

Huyện Phù Cát có 18 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn: Ngô Mây (huyện lỵ), Cát Tiến và 16 xã: Cát Chánh, Cát Hải, Cát Hanh, Cát Hiệp, Cát Hưng, Cát Khánh, Cát Lâm, Cát Minh, Cát Nhơn, Cát Sơn, Cát Tài, Cát Tân, Cát Thắng, Cát Thành, Cát Trinh, Cát Tường.

Trên địa bàn huyện Phù Cát có các tuyến đường huyết mạch như: Đường 638; đường 634 và đường tỉnh 639B. Những tuyến đường này giúp người dân huyện Phù Cát có thể di chuyển dễ dàng tới các địa phương khác của tỉnh Bình Định.

Mục tiêu quy hoạch vùng huyện Phù Cát theo với Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; cụ thể hóa Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035. Đồng thời, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của huyện và tỉnh, quốc phòng, an ninh, quy hoạch ngành, định hướng quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia, quy hoạch xây dựng có liên quan đã được phê duyệt.

Quy hoạch giao thông của huyện Phù Cát như sau:

Xây dựng hệ thống giao thông đô thị đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành và theo quy hoạch đô thị, đảm bảo tính kết nối, liên hoàn giữa hệ thống giao thông đô thị với mạng lưới giao thông vận tải của vùng, quốc gia.

Đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn trong vùng đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 100% loại A - giao thông nông thôn trở lên; kết nối liên thông với các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ đáp ứng nhu cầu về vận tải và phát triển hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Ảnh 1.

Huyện Phù Cát thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Phú Cát thể hiện một phần trên bản đồ định hướng và phát triển khôn gian tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

 - Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Phù Cát bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định đến năm 2035 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Phù Cát TẠI ĐÂY.