Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định

Quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh được thể hiện trong bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Vĩnh Thạnh là một huyện thuộc tỉnh Bình Định. Huyện Vĩnh Thạnh nằm ở phía tây tỉnh Bình Định, cách thành phố Quy Nhơn 80 km. Có tổng diện tích là 701 km².

Huyện Vĩnh Thạnh có đường tỉnh 637 chạy qua đấy là con đường huyết mạch của huyện, kết nối huyện với các địa phương khác của tỉnh Bình Định cũng như các tỉnh như Gia Lai hay Kon Tum.

Về quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh theo Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh như sau: 

Xây dựng hệ thống giao thông đô thị đồng bộ với các quy hoạch chuyên ngành và theo quy hoạch đô thị, đảm bảo tính kết nối, liên hoàn giữa hệ thống giao thông đô thị với mạng lưới giao thông vận tải của vùng, quốc gia.

Đầu tư phát triển hệ thống giao thông nông thôn trong vùng đảm bảo theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 100% loại A - giao thông nông thôn trở lên; kết nối liên thông với các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ đáp ứng nhu cầu về vận tải và phát triển hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

 Nâng cấp các tuyến đường tỉnh, đường huyện đạt tiêu chuẩn đường cấp V - cấp III tùy theo yêu cầu từng đoạn. Xây dựng mới các đường tỉnh: đường Phú Phong - Bồng Sơn; đường Phú Phong - Vĩnh Thạnh; đường An Lão - Bồng Sơn; đường Phù Mỹ - Vĩnh Thạnh; đường Hoài Ân - Vĩnh Thạnh; đường Hoài Nhơn - Gia Lai; đường Tây Sơn - Vĩnh Thạnh - An Lão.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - Ảnh 1.

Huyện Vĩnh Thạnh thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh thể hiện một phần trên bản đồ định hướng và phát triển khôn gian tỉnh Bình Định đến năm 2035.

Bản đồ quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch.

- Xem chi tiết quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh bản đồ định hướng và phát triển không gian tỉnh Bình Định đến năm 2035 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch giao thông huyện Vĩnh Thạnh TẠI ĐÂY.