Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch giao thông xã Đông Phú được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xã Đông Phú có diện tích khoảng 26,64 km². Hiện tại, người dân ở xã Đông Phú có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: phố Cầu Xoan.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Đông Phú có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Lục Nam. Ngoài ra, đường phố Cầu Xoan đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Đông Phú có thể di chuyển tới các tỉnh đông bắc,...

Từ trung tâm xã Đông Phú đi tới trụ sở UBND huyện Lục Nam khoảng 10km, mất khoảng 23 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 32km (1 giờ).

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030.

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Đông Phú thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Đông Phú trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch giao thông xã Đông Phú trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Đông Phú trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Đông Phú TẠI ĐÂY.