Bản đồ quy hoạch giao thông xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021 - 2030

12Quy hoạch giao thông xã Mai Đình được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.

Xã Mai Đình có diện tích khoảng 9,09 km². Hiện tại, người dân ở xã Mai Đình có thể di chuyển khá thuận lợi vào trung tâm tỉnh Bắc Giang qua tuyến đường: DT295.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Những tuyến đường này giúp người dân xã Mai Đình có thể di chuyển dễ dàng qua các địa phương khác hoặc vào trung tâm huyện Hiệp Hòa. Ngoài ra, đường DT295 đi qua địa bàn phường giúp người dân xã Mai Đình có thể di chuyển tới các tỉnh tây bắc,...

Từ trung tâm xã Mai Đình đi tới trụ sở UBND huyện Hiệp Hòa khoảng 16km, mất khoảng 30 phút di chuyển bằng ô tô; đến trụ sở UBND tỉnh Bắc Giang khoảng 35km (56 phút).

 

 

 

 

Về quy hoạch, quy hoạch giao thông huyện Hiệp Hòa được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 huyện Hiệp Hòa. Bản đồ này được Sở TN&MT tỉnh Bắc Giang công bố trên cổng thông tin vào ngày 05/10/2021.

 

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Mai Đình thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Mai Đình trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 2.

Quy hoạch giao thông xã Mai Đình trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Mai Đình, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Mai Đình trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch giao thông xã Mai Đình TẠI ĐÂY.