Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030

Quy hoạch giao thông xã Ninh Ích có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ninh Ích là một xã nằm về phía nam của thị xã Ninh Hòa. Xã Ninh Ích có Quốc lộ 1A chạy qua địa bàn phía đông.Về ranh giói hành chính, phía bắc của xã Ninh Ích giáp xã Ninh Lộc, phía đông giáp vịnh Nha Phu, phía nam giáp TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), phía tây giáp huyện Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa).

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Ích sẽ giúp người dân nhận biết được các dự án giao thông nào sẽ được triển khai trên địa bàn như: Đường giao thông, cầu vượt, độ rộng các tuyến đường,...

Xã Ninh Ích trên bản đồ Google vệ tinh.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Ích có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Dưới đây là quy hoạch giao thông xã Ninh Ích theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa:

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Ích theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ký hiệu đường giao thông.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Ninh Ích theo bản đồ quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông xã Ninh Ích. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch giao thông thị xã Ninh Hòa. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.