Bản đồ quy hoạch sử dụng đất ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang

Quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Biên.

An Biên là vùng hỗn hợp sản xuất và chế biến nông lâm thủy sản. Vùng phát triển kinh tế đa dạng: Nông - lâm - thủy sản, công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và hậu cần kinh tế biển. Vùng phát triển công nghiệp điện khí và năng lượng tái tạo, và dịch vụ hậu cần nghề cá; công nghiệp chế biến nông sản, làm sản, thủy sản; công nghiệp cơ khí, ngành nghề truyền thống; công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng tiêu dùng. An Biên là một huyện nằm ở phía đông trung tâm tỉnh Kiên Giang, có vị trí địa lý: Phía bắc giáp vịnh Thái Lan; phía đông giáp các huyện Châu Thành và huyện Gò Quao; phía nam giáp huyện U Minh Thượng; phía tây nam giáp huyện An Minh.

- Huyện An Biên có diện tích 400 km², là vùng phát triển đa ngành, lấy công nghiệp, thương mại dịch vụ và hậu cần kinh tế biển là hướng phát triển ưu tiên. Là một trong những trung tâm hành chỉnh, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, thương mại có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện An Biên và tỉnh Kiên Giang. Là trung tâm kinh tế tổng hợp, hạt nhân phát triển toàn vùng U Minh Thượng.

- Huyện An Biên có 9 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Thứ Ba (huyện lỵ) và 8 xã: Đông Thái, Đông Yên, Hưng Yên, Nam Thái, Nam Thái A, Nam Yên, Tây Yên, Tây Yên A.

- Ngày 2 tháng 10 năm 2020 UBND tỉnh Kiên Giang ra quyết định số 2313-QĐ/UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời gian tới.

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên đến năm 2040 nhằm cụ thể hoá các khu vực phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phủ hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Phát huy, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, liên kết đô thị, điểm dân cư nông thôn, đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa đô thị và nông thôn; đảm bảo tính ổn định, phát triển bền vững; kết hợp chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, quốc phòng và an toàn xã hội.

 - Tạo cơ hội kêu gọi, thu hút đầu tư, khai thác lợi thế, thế mạnh của huyện để phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và nông thôn trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của địa phương và phù hợp với chủ trương chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện An Biên:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 1.

Huyện An Biên thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên tới năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang - Ảnh 3.

Kí hiệu đất đai trên bản đồ quy hoạch.

- Xem và tải về toàn văn quyết định phê duyệt quy hoạch huyện An Biên TẠI ĐÂY.

- Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên đến năm 2020 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên TẠI ĐÂY.