Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 10, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường 10 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Phường 10 nằm ở phía đông nam TP Đà Lạt với diện tích vào khoảng 13,6 km2. Phường 10 có vị trí địa lý như sau: Phía đông giáp phường 11; phía tây giáp phường 1 và phường 3; phía nam giáp phường 3; phía bắc giáp phường 9.

Đại bàn phường có một số địa điểm hấp dẫn khách du lịch như: Dinh Bảo Đại I, Dinh Bảo Đại II..., siêu thị GO! Đà Lạt cũng được triển khai tại đây. Sát địa giới có hồ Xuân Hương, Quảng trường Lâm Viên, ga Đà Lạt...

Từ trung tâm phường tới trung tâm hành chính TP Đà Lạt cách khoảng 3,5 km (6 phút di chuyển bằng ô tô); và trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng khoảng 1,5 km (5 phút).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất Phường 10 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phường 10 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

   Phường 10 trên bản đồ Google vệ tinh. 

   Quy hoạch sử dụng đất phường 10 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt. 

   Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.  

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường 10 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường 10 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.