Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường 9, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất phường 9 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

Phường 9 nằm ở phía đông TP Đà Lạt với diện tích vào khoảng 4,69 km2. Về vị trí địa lý, phía đông phường 9 giáp phường 11 và phường 12; phía tây và phía nam giáp phường 10; phía bắc giáp phường 8.

Phường có một số địa điểm du lịch như: Đồi Thông Hai Mộ; vườn dâu Đà Lạt,...  Gần địa giới phường có hồ Than Thở, hồ Xuân Hương, Dinh Bảo Đại I, ga Đà Lạt, Sân Golf Đà Lạt Đồi Cù.

Từ trung tâm phường tới trung tâm hành chính TP Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng cách khoảng 4 km (10 phút di chuyển bằng ô tô).

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất Phường 9 được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Đà Lạt. Đây là bản đồ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt ngày 9/11/2023.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phường 9 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt:

   Phường 9 trên bản đồ Google vệ tinh. 

 Quy hoạch sử dụng đất phường 9 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt.

   Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.  

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất phường 9 theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 TP Đà Lạt TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất phường 9 TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.