Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Hưng Đạo là một phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Phường có diện tích 8,10 km², dân số năm 2014 là 8.296 người, mật độ dân số đạt 1.024 người/km². Phường Hưng Đạo nằm ở phía nam thị xã Đông Triều, có vị trí địa lý: Phía đông giáp các phường Xuân Sơn và Kim Sơn với ranh giới là sông Cầm; phía tây giáp phường Hồng Phong; phía nam giáp tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông La (một chi lưu của sông Kinh Thầy); phía bắc giáp phường Đức Chính.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Phường Hưng Đạo trên bản đồ Google vệ tinh.

Hưng Đạo là một phường của thị xã Đông Triều, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều. Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều, bản đồ này được UBND thị xã Đông Triều công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Hưng Đạo TẠI ĐÂY.