Đất có quy hoạch ở phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Các khu đất có quy hoạch ở phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều theo bản đồ sử dụng đất.

Hồng Phong là một phường thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Phường Hồng Phong có diện tích 7,38 km². Phường Hồng Phong nằm ở phía nam thị xã Đông Triều, có vị trí địa lý: Phía đông giáp phường Hưng Đạo; phía tây giáp xã Thủy An với ranh giới là sông Đạm Thủy; phía nam giáp tỉnh Hải Dương với ranh giới là sông Kinh Thầy; phía bắc giáp xã Việt Dân và các phường Đức Chính, Đông Triều.

Địa bàn phường Hồng Phong có nhiều khu đất có quy hoạch. Đất có quy hoạch được đề cập đến ở đây là các loại đất được quy hoạch có mục đích sử dụng không phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

Đất có quy hoạch phổ biến là những khu đất được quy hoạch có chức năng sử dụng: Đất cây xanh, đất mặt nước, đất công cộng, đất giao thông, đất làm bệnh viện, đất trường học, đất làm trạm bơm...

Các loại đất này sẽ không được xây dựng công trình có chức năng ở, hoặc sẽ được giải tỏa khi nhà nước sử dụng đến theo quy hoạch.

Các khu đất có quy hoạch trên địa bàn phường Hồng Phong được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều. Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Triều được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều, bản đồ này được UBND thị xã Đông Triều công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Trong hình dưới đây, những khu đất trong vòng tròn màu xanh dương là một số khu đất có quy hoạch ở phường Hồng Phong thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Đất có quy hoạch ở phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Một số khu đất có quy hoạch của phường Hồng Phong trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thị xã Đông Triều.

Đất có quy hoạch ở phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

XEM CHI TIẾT NHỮNG KHU ĐẤT CÓ QUY HOẠCH Ở PHƯỜNG HỒNG PHONG thông qua bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm những khu đất có quy hoạch ở phường Hồng Phong TẠI ĐÂY.

(Thông tin trong bài mang tính tham khảo).