Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thống Nhất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Hạ Long.

Trên địa bàn xã Thống Nhất hiện nay có nhiều tuyến giao thông quan trọng như: DT326, Trới – Vũ Oai, Trần Phú…

Xã nằm ở vị trí có mạng lưới giao thông khá thuận lợi khi có tuyến đường tỉnh 326 chạy qua địa bàn. Đường tỉnh 326 hay tỉnh lộ 326, viết tắt ĐT326 hay TL326, là đường tỉnh ở tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. Đường tỉnh 326 có hai đoạn: Đoạn phía tây qua các huyện thị ở phần phía tây, từ thị xã Đông Triều. Đoạn phía đông qua huyện Hoành Bồ đến thành phố Cẩm Phả.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Xã Thống Nhất trên bản đồ Google vệ tinh.

Thống Nhất là một xã của thành phố Hạ Long, vì vậy, quy hoạch giao thông xã Thống Nhất cũng được xác định theo quy hoạch giao thông thành phố Hạ Long. Quy hoạch giao thông thành phố Hạ Long được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long, bản đồ này được UBND thành phố Hạ Long công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch giao thông xã Thống Nhất được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thống Nhất thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long.

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu giao thông trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch giao thông xã Thống Nhất theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch giao thông xã Thống Nhất TẠI ĐÂY.