Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Hạ Long.

Vũ Oai là một xã thuộc thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Xã Vũ Oai có diện tích 52,3 km², dân số năm 1999 là 1362 người, mật độ dân số đạt 26 người/km². Về địa giới hành chính xã Vũ Oai phía đông giáp xã Hòa Bình; phía nam giáp phường Hà Khánh; phía tây giáp xã Thống Nhất; phía bắc giáp xã Đồng Lâm và Kỳ Thượng.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 1.

Xã Vũ Oai trên bản đồ Google vệ tinh.

Vũ Oai là một xã của thành phố Hạ Long, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long. Quy hoạch sử dụng đất thành phố Hạ Long được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long, bản đồ này được UBND thành phố Hạ Long công bố công khai trên cổng thông tin điện tử.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Hạ Long.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 thành phố Hạ Long: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Vũ Oai TẠI ĐÂY.