Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất Phân khu H1-4 và Phân khu hai bên sông Hồng của TP Hà Nội.

Thanh Lương là một trong 18 phường của quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nằm về phía đông của quận. Phường Thanh Lương có diện tích 1,62 km², dân số tính đến năm 1999 là 18.797 người với mật độ dân số đạt 11.603 người/km².

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Ảnh 1.

Phường Thanh Lương trên bản đồ Google vệ tinh.

Phường Thanh Lương nằm trong quy hoạch Phân khu H1-4 và Phân khu hai bên sông Hồng TP Hà Nội. Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất của những phân khu này.

Tuy nhiên, hiện nay quy hoạch hai bên sông Hồng đang nghiên cứu lập quy hoạch, còn bản đồ quy hoạch Phân khu H1-4 chưa được công bố online. Mặc dù vậy, người dân có thể tham khảo quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương trên ứng dụng thông tin quy hoạch do Sở TN&MT Hà Nội cung cấp. Trên ứng dụng này, quy hoạch sử dụng đất quận Hai Bà Trưng được thể hiện trên bản đồ Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh TP Hà Nội năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Ảnh 2.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh đến TP Hà Nội năm 2020. (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai TP Hà Nội).

Ngoài ra, trên ứng dụng này cũng đã cập nhật bản đồ Kế hoạch sử dụng đất quận Hai Bà Trưng năm 2020. Bản đồ này cũng thể hiện một phần quy hoạch sử dụng đất của phường Thanh Lương.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Ảnh 3.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất quận Hai Bà Trưng năm 2020. (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai TP Hà Nội).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội - Ảnh 4.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch (Nguồn: Ứng dụng công khai thông tin đất đai TP Hà Nội).

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất điều chỉnh TP Hà Nội năm 2020: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương theo bản đồ Kế hoạch sử dụng đất quận Hai Bà Trưng năm 2020: Xem và tải về TẠI ĐÂY

Xem thêm quy hoạch sử dụng đất phường Thanh Lương TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.