Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất quận thị trấn Đồi Ngô được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang mới nhất

Thị trấn Đồi Ngô có diện tích 13,69 km², nằm ở trung tâm huyện Lục Nam, có vị trí địa lý: Phía đông giáp xã Cương Sơn và xã Tiên Nha, phía tây giáp xã Bảo Đài và xã Chu Điện, phía nam giáp xã Huyền Sơn và xã Khám Lạng, phía bắc giáp xã Tam Dị.

Thị trấn Đồi Ngô là nơi giao nhau của quốc lộ 31, quốc lộ 37 và tỉnh lộ 293, có sông Lục Nam chảy qua.

 

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Lục Nam đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Lục Nam được phát triển theo tính chất: Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội, khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo, dịch vụ du lịch sinh thái - văn hóa, lễ hội, là một trong các trung tâm phát triển dịch vụ vận tải, công nghiệp, nông nghiệp sản xuất hàng hóa chất lượng cao và đô thị thuộc tiểu vùng trung tâm của tỉnh Bắc Giang. Là khu vực liên kết với các tỉnh Lạng Sơn, Hải Dương và Quảng Ninh của tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra huyện Lục Nam còn có vai trò quan trọng về Quốc phòng an ninh của Vùng thủ đô và là đầu mối giao thông đường bộ, đường thủy của tỉnh.

Như vậy, thị trấn Đồi Ngô nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất thị trấn Đồi Ngô thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Thị trấn Đồi Ngô trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất thị trấn Đồi Ngô thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Đồi Ngô trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Lục Nam - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất thị trấn Đồi Ngô TẠI ĐÂY.