Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định

Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

Nam Định là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng Bắc Bộ (còn gọi là đồng bằng Sông Hồng), Việt Nam. Nam Định có diện tích lớn thứ 52 trong 63 tỉnh thành. Tổng diện tích là 1.668,5 km2.

Vị trí địa lý của tỉnh Nam Định như sau: Giáp tỉnh Thái Bình về phía đông bắc, tỉnh Ninh Bình về phía tây nam, tỉnh Hà Nam về phía tây bắc và về phía đông nam giáp vịnh Bắc Bộ, thuộc Biển Đông.

Nam Định có bờ biển dài 72 km có điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi và đánh bắt hải sản. Ở đây có khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia Xuân Thủy (huyện Giao Thủy) và có 4 cửa sông lớn: cửa Ba Lạt sông Hồng, cửa Đáy sông Đáy, cửa Lạch Giang sông Ninh Cơ và cửa Hà Lạn sông Sò.

Tỉnh Nam Định có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố và 9 huyện với 226 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 188 xã, 22 phường và 16 thị trấn. Tỉnh lỵ là thành phố Nam Định.

Về quy hoạch, ngày 10/7/2020 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 992/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng tình Nam Định thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý toàn diện, thống nhất trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hội nhập, đối ngoại trên địa bàn tỉnh; là căn cứ để hoạch định chính sách, xây dựng kế hoạch đầu tư và kiến tạo động lực phát triển sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, an ninh, an toàn, văn minh; phấn đấu đến năm 2030 Nam Định là tỉnh có các ngành công nghiệp chủ yếu phát triển theo hướng hiện đại, môi trường sống hiện đại văn minh, có thu nhập bình quân đầu người cao hơn so với bình quân chung của cả nước.

Định hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - xã hội hướng đến mục tiêu phát triển bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định - Ảnh 1.

Tỉnh Nam Định thể hiện trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định - Ảnh 2.

Tỉnh Nam Định thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định đến năm 2020.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định - Ảnh 3.

Kí hiệu các loại đất.

Xem chi tiết Quyết định số 992/QĐ-TTg về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch vùng tỉnh Nam Định thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật toàn bộ bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Nam Định TẠI ĐÂY.