Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Bạch Đằng được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Tiên Lãng.

Xem ngay: Bản đồ quy hoạch TP Hải Phòng mới nhất

Bạch Đằng là một xã thuộc huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Xã Bạch Đằng nằm ở trung tâm huyện Tiên Lãng. Có diện tích vào khoảng 4,81 km2.

Vị trí cụ thể của xã Bạch Đằng như sau: Phía đông giáp xã Tiến Minh; phía tây và phía nam giáp xã Đoàn Lập; phía bắc giáp xã Quang Phục và thị trấn Tiên Lãng.

Xã Bạch Đằng có bệnh viện đa khoa Tiên Lãng, nằm ngày gần địa giới phía bắc của xã. Đây là một trong những địa điểm quan trọng của xã Bạch Đằng cũng như huyện Tiên Lãng.

Xã Bạch Đằng là một phường của huyện Tiên Lãng, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Bạch Đằng cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng. Quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Tiên Lãng.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bạch Đằng được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Tiên Lãng:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bạch Đằng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng - Ảnh 1.

Xã Bạch Đằng trên bản đồ Google vệ tinh.

Quy hoạch sử dụng đất xã Bạch Đằng được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Tiên Lãng. 

  Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch. 

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bạch Đằng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Tiên Lãng giai đoạn 2021 - 2030 TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Bạch Đằng TẠI ĐÂY.