Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai được xác định theo bản đồ bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030.

Bích Hòa là một xã thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Xã Bích Hòa có diện tích 5,19 km². Về địa giới hành chính xã Bích Hòa phía Đông giáp xã Cự Khê; phía Nam giáp xã Bình Minh; phía Tây giáp xã Cao viên và phía Bắc giáp quận Hà Đông.

Xã Bích Hòa đang trong quá trình đô thị hóa, hiện nay địa bàn của xã đất canh tác chiếm diện tích khá lớn. Dự kiến trong năm 2024 xã sẽ có nhiều dự án đang lập kế hoạch để triển khai.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Bích Hòa được xác định theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030. Bản đồ được công bố trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch Hà Nội

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bích Hòa căn cứ theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội - Ảnh 1.

Xã Bích Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bích Hòa căn cứ theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Bích Hòa theo bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Thanh Oai đến năm 2030: Xem và tải về TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.