Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Dân Quyền có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dân Quyền là một xã nằm ở phía đông nam của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm huyện khoảng 6 km. Tổng diện tích tự nhiên của toàn xã Dân Quyền là 1.090,91 ha. Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Dân Quyền giáp huyện Thiệu Hóa; phía nam giáp xã Minh Dân; phía tây giáp xã Dân Lực; phía đông giáp xã Dân Lý và huyện Đông Sơn.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Dân Quyền có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dân Quyền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa:

Xã Dân Quyền trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Dân Quyền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Dân Quyền theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Dân Quyền. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Triệu Sơn. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.