Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai

Quy hoạch sử dụng đất xã Đồi 61 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom.

Xã Đồi 61 là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Trảng Bom, xã có diện tích 25,73 km². Xã Đồi 61 giáp với nhiều xã khác của huyện Trảng Bom.

Cụ thể, phía đông xã giáp xã Tây Hòa, xã Trung Hòa; phía nam giáp xã An Viễn; phía tây giáp xã Giang Điền, xã Quảng Tiến; phía bắc giáp thị trấn Trảng Bom và xã Sông Trầu.

Một phần diện tích xã là khu Công nghiệp Bàu Xéo và đất trồng cây lâu năm. Hiện chưa có dự án trung tâm thương mại hay chung cư được triển khai tại đây. Ngoài ra, từ trung tâm xã tới thị trấn Trảng Bom cách khoảng 5 km; tới sân bay Long Thành (theo quy hoạch) cách khoảng 24 km; tới sân golf Đồng Nai cách khoảng 9 km.

Quy hoạch sử dụng đất xã Đồi 61 được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom, bản đồ này được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện Trảng Bom.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồi 61 căn cứ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 1.

Xã Đồi 61 trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất xã Đồi 61 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Trảng Bom. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồi 61, Trảng Bom, Đồng Nai - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.