Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất quận xã Đồng Lạc được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang.

Xem thêm: Bản đồ quy hoạch tỉnh Bắc Giang

Xã Đồng Lạc có diện tích 5,92 km², có vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Hồng Kỳ và xã Tân Sỏi, phía Tây giáp thị trấn Phồn Xương, phía Nam giáp xã Tân Sỏi, huyện Yên Thế và xã Tân Trung, huyện Tân Yên, phía Bắc giáp xã Đồng Tâm.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế được thể hiện trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Thế đến năm 2030.

Theo quy hoạch huyện Yên Thế được phát triển theo tính chất: Là trung tâm kinh tế tổng hợp của huyện Yên Thế và khu vực phụ cận, gồm các chức năng như văn hóa, thể dục thể thao, thương mại dịch vụ và các khu đô thị được xây dựng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Như vậy, xã Đồng Lạc nằm trong hướng phát triển theo quyết định quy hoạch huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang nói trên.

Dưới đây là kế hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 1.

Xã Đồng Lạc trên bản đồ Google vệ tinh.

  Quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Yên Thế - tỉnh Bắc Giang TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Đồng Lạc TẠI ĐÂY.