Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Hoàng Hoa Thám là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm về phía đông của huyện và có diện tích hành chính là 6,42 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 6.162 người, mật độ dân số đạt 958 người/km2.

Về ranh giới hành chính, phía bắc của xã Hoàng Hoa Thám giáp xã Tân Phúc (huyện Ân Thi), phía tây bắc giáp xã Quang Vinh (huyện Ân Thi), phía tây nam giáp thị trấn Ân Thi (huyện Ân Thi), phía nam giáp xã Nguyễn Trãi (huyện Ân Thi), phía đông giáp xã Văn Nhuệ (huyện Ân Thi), phía đông bắc giáp tỉnh Hải Dương.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Hoàng Hoa Thám trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Hoàng Hoa Thám. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.