Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Hòa được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xã Lộc Hòa là một trong 17 xã, thị trấn của huyện Phú Lộc. Xã Lộc Hòa có diện tích 32,4 km², dân số năm 2019 là 2.648 người, mật độ dân số đạt 84 người/km². Xã giáp với nhiều xã khác của huyện Phú Lộc và huyện Nam Đông.

Cụ thể, phía đông giáp xã Lộc Điền; phía tây giáp xã Lộc An và xã Xuân Lộc; phía nam giáp huyện Nam Đông; phía bắc giáp xã Lộc Điền và xã Lộc An.

Tính đến năm 2015 (theo Nghị quyết 09/NQ-HĐND tỉnh), xã Lộc Hòa có 5 thôn: An Hà, Bắc Khe Dài, Nam Khe Dài, La Phú, Làng Đông.

Về quy hoạch, bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Hòa được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Hòa, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - Ảnh 1.

Xã Lộc Hòa trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Hòa được xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

Xem thêm quy hoạch đất xã Lộc Hòa trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Phú Lộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 TẠI ĐÂY.

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Lộc Hòa TẠI ĐÂY.