Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quy hoạch sử dụng đất quận xã Long Tân được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Đất Đỏ đến năm 2040 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xã Long Tân có diện tích khoảng 28,95km², có vị trí cụ thể như sau: Phía đông giáp các xã Phước Long Thọ và Láng Dài, phía tây giáp thành phố Bà Rịa và huyện Châu Đức, phía nam giáp thị trấn Đất Đỏ và huyện Long Điền, phía bắc giáp huyện Châu Đức.

Theo quyết định số 1258, huyện Đất Đỏ là vùng chủ đạo phát triển các không gian dịch vụ du lịch biển và các vùng cảnh quan tự nhiên, khu bảo tồn, dịch vụ du lịch; vùng phát triển một số ngành công nghiệp đa ngành, công nghệ cao; vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vùng chuyên canh lớn cây lâu năm, vùng rừng phòng hộ và dự trữ phát triển, vùng nuôi trồng đánh bắt hải sản.

Như vậy, xã Long Tân nằm trong hướng phát triển theo quyết định số 1258 quy hoạch huyện Đất Đỏ của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói trên.

Quy hoạch sử dụng đất quận xã Long Tân được thể hiện trong bản đồ quy hoạch huyện Đất Đỏ.

Dưới đây là quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân thể hiện trên bản đồ quy hoạch đến năm 2040 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Xã Long Tân trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2040.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2040.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đất Đỏ TẠI ĐÂY.

- Xem thêm quy hoạch sử dụng đất xã Long Tân TẠI ĐÂY.