Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Phù Ủng là một trong 21 xã và thị trấn của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, nằm ở điểm cực bắc của huyện và có diện tích hành chính là 8,34 km2. Dân số tính đến năm 2019 là 8.029 người, mật độ dân số đạt 971 người/km2.

Về ranh giới hành chính, phía nam của xã Phù Ủng giáp xã Bãi Sậy (huyện Ân Thi), phía tây nam giáp xã Bắc Sơn (huyện Ân Thi), phía tây bắc giáp thị xã Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), phía đông bắc giáp tỉnh Hải Dương. Các cạnh phía tây bắc và đông bắc của xã là sông Bắc Hưng Hải.

Về quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng có thể xác định theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên:

Xã Phù Ủng trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

Ký hiệu các loại đất.

Xem chi tiết quy hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất xã Phù Ủng. TẠI ĐÂY

Xem thêm: Cập nhật quy hoạch sử dụng đất huyện Ân Thi. TẠI ĐÂY

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.