Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ

Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Thạnh.

Thạnh Mỹ là một xã thuộc huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ. Xã Thạnh Mỹ nằm ở phía đông huyện Vĩnh Thạnh. Xã Thạnh Mỹ có diện tích 21,41 km².

Vị trí cụ thể của xã Thạnh Mỹ như sau: Phía đông giáp xã Vĩnh Thạnh; phía tây giáp xã Thạnh Qưới và thị trấn Vĩnh Thạnh; phía bắc giáp tỉnh An Giang; phía nam giáp xã Thạnh Lợi.

Toàn xã Thạnh Mỹ phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, đường giao thông tương đối hoàn chỉnh, mạng lưới y tế, trường lớp cũng dần được đầu tư xây dựng hoàn thiện. Đây là một trong những xã nông thôn mới của huyện Vĩnh Thạnh.

Xã Thạnh Mỹ là một phường của huyện Vĩnh Thạnh, vì vậy, quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh. Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Thạnh.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Thạnh:

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ - Ảnh 1.

Xã Thạnh Mỹ trên bản đồ Google vệ tinh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ - Ảnh 2.

Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Thạnh.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đất trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Thạnh TẠI ĐÂY.

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Thạnh Mỹ TẠI ĐÂY.