Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội (phần 2)

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Thanh Mỹ là một trong 15 xã và phường của thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Xã Thanh Mỹ nằm ở phía tây thị xã Sơn Tây với tổng diện tích đất tự nhiên là 10,7 km², giáp với nhiều xã và phường khác của thị xã Sơn Tây. Cụ thể, phía đông xã Thanh Mỹ giáp phường Trung Hưng, Sơn Lộc; phía tây giáp xã Xuân Sơn và phường Sơn Lộc; phía nam giáp xã Kim Sơn và phường Trung Sơn Trầm; phía bắc giáp xã Đường Lâm. (Ảnh: Google).

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội mới nhất

4. Đường nối Đường tỉnh 413 với Quốc lộ 21A

Đường nối Đường tỉnh 413 với Quốc lộ 21A sẽ mở tại địa bàn xã có chiều dài khoảng 4 km. Đoạn đường có điểm đầu gần Đông Cung Đền Và về phía nam.

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Mỹ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

    Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Mỹ. (Nguồn ảnh: Google).

5. Đường nối Đền Chầu Lục với Trạm Biến áp 110kv e1.44 Sơn Tây

Xã cũng sẽ mở một đường nối Đền Chầu Lục với Trạm Biến áp 110kv e1.44 Sơn Tây với chiều dài khoảng 1,5 km. 

  Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Mỹ theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

 Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Thanh Mỹ. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND thị xã Sơn Tây lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).