Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội

Những tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đáng chú ý nhất.

Đường Lâm là một trong 15 xã và phường của thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội. Xã Đường Lâm nằm ở phía bắc thị xã Sơn Tây với tổng diện tích đất tự nhiên là 7,87 km², giáp với nhiều xã khác của thị xã Sơn Tây, huyện Vĩnh Phúc và huyện Ba Vì. Cụ thể, phía đông xã Đường Lâm giáp phường Trung Hưng và phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây); phía tây giáp xã Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây) và Cam Thượng (huyện Ba Vì); phía nam giáp xã Thanh Mỹ (thị xã Sơn Tây); phía bắc giáp Vĩnh Tường (huyện Vĩnh Phúc). (Ảnh: Google).

1. Đường nối Vườn hoa làng cổ Đường Lâm với Đền Chầu Lục

Đường nối Vườn hoa làng cổ Đường Lâm với Đền Chầu Lục có chiều dài khoảng 1,7 km. Đoạn đường đi qua khu dân cư Đường Lâm.

Xem ngay: Đường sẽ mở theo quy hoạch Hà Nội 

 Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đường Lâm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đường Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

2. Đường ở khu vực đông nam 

Xã cũng có thể mở một số con đường ở khu vực đông nam xã. 

Đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đường Lâm theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. (Đường kẻ viền màu xanh lá).

  Sơ đồ tuyến đường có thể mở theo quy hoạch ở xã Đường Lâm. (Nguồn ảnh: Google).

(Sơ đồ trong bài được vẽ tương đối căn cứ theo Bản đồ quy hoạch sử dụng đất sử dụng đất thị xã Sơn Tây, thời kỳ 2021 - 2030. Bản đồ này do UBND thị xã Sơn Tây lập và trình UBND TP Hà Nội xem xét phê duyệt vào cuối năm 2021).