Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng đến năm 2030

Quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo.

Tiền Phong là xã thuộc huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Xã Tiền Phong có diện tích tự nhiên 532,72 ha, đất nông nghiệp là 318,81 ha bằng gần 70% tổng diện tích đất tự nhiên. Về địa giới hành chính xã Tiền Phong phía đông giáp xã Thanh Lương; phía bắc giáp xã Đồng Minh; phía nam giáp xã Cộng Hiền; phía tây giáp sông Hóa và tỉnh Thái Bình.

Tiền Phong cũng được xác định theo quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo. Quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo.

Dưới đây là bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo:

Xã Tiền Phong trên bản đồ Google vệ tinh.

 

 Quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong được thể hiện một phần trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Vĩnh Bảo.

 Ký hiệu trên bản đồ quy hoạch.

- Xem thêm: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Vĩnh Bảo đến năm 2030 TẠI ĐÂY

- Xem thêm: Quy hoạch sử dụng đất xã Tiền Phong TẠI ĐÂY.

Lưu ý: File bản đồ nặng nên xem tốt nhất trên máy tính.