Bảng giá đất Kon Tum giai đoạn 2021-2024

Theo bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2024, có giá đất cao nhất là 20.000.000 đồng/m2 thuộc đường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum.

Giá đất Kon Tum cao nhất là 20 triệu đồng/m2 

Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành theo Quyết định 30/2019/QĐ-UBND về Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Bảng giá đất Kon Tum này được áp dụng trong giai đoạn 2020-2024, cụ thể:

- Đối với đất ở tại đô thị: Theo Bảng giá đất của tỉnh áp dụng cho năm 2021, giá đất ở tại đô thị trên địa bàn TP Kon Tum có mức giá cao nhất là 20 triệu đồng/m2 tại vị trí 1 thuộc đường Trần Hưng Đạo, thấp nhất là 170.000 đồng/m2 thuộc phường Nguyễn Trãi. 

- Giá đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Được áp dụng bằng 80% giá đất ở tại đô thị cùng vị trí sử dụng đất. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Được áp dụng bằng 80% giá đất ở tại đô thị cùng vị trí sử dụng đất.

- Đối với đất ở tại nông thôn: Có giá đất cao nhất là 1,4 triệu đồng/m2, thấp nhất là 10.000 đồng/m2. Giá đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Được áp dụng bằng 80% giá đất ở tại nông thôn cùng vị trí sử dụng đất. Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Được áp dụng bằng 80% giá đất ở tại nông thôn cùng vị trí sử dụng đất. 

XEM CHI TIẾT BẢNG GIÁ ĐẤT KON TUM GIAI ĐOẠN 2020-2024 TẠI ĐÂY.

Bảng giá đất Kon Tum giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 1.

TP Kon Tum, có giá đất ở tại đô thị có nhất là 20 triệu đồng/m2. (Ảnh minh họa: Báo Kon Tum).

Bảng giá đất Kon Tum áp dụng trong trường hợp nào?

Giá các loại đất theo khung nhà nước được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau:

– Tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; 

– Tính thuế sử dụng đất; 

– Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; 

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

– Tính tiền bồi thường cho nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; 

– Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Hệ số điều chỉnh giá đất Kon Tum năm 2021

Ngày 08/01/2021, UBND tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2021 (hệ số K).

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum là căn cứ để xác định giá đất cụ thể đối với những trường hợp pháp luật quy định giá đất cụ thể được xác định bằng phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Bảng giá đất Kon Tum giai đoạn 2021-2024 - Ảnh 2.

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum cao nhất ở mức 6,2. (Ảnh minh họa: Báo Kon Tum).

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum điều chỉnh như sau:

- Đối với đất trồng lúa: Hệ số K được điều chỉnh từ 1,11 đến 1,90 lần. 

- Đối với đất cây trồng hàng năm và lâu năm: Hệ số K được điều chỉnh từ 1,5 đến 2 lần. 

- Đối với đất rừng sản xuất: Hệ số K được điều chỉnh từ 1 đến 1,7 lần.

- Đối với đất nuôi trồng thủy hải sản: Hệ số K được điều chỉnh từ 1,10 đến 2,40 lần. 

- Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn: Hệ số K được điều chỉnh từ 1 đến 6,20 lần. 

- Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại đô thị: Hệ số K được điều chỉnh từ 1 đến 4,70 lần.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/1. Hệ số điều chỉnh giá Kon Tum năm 2021 được áp dụng từ ngày 1/1 đến ngày 31/12/2021.

chọn
Sắp hết thời người mua nhà phải 'xin' để được cấp sổ đỏ
VARS cho biết trước đây, rất nhiều người mua nhà phải vất vả, thậm chí phải "xin" để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Song, với Luật Đất đai 2024, trách nhiệm này thuộc về nhà nước, các quy định mới được sửa đổi theo hướng rõ ràng và minh bạch hơn.