Biểu lãi suất Ngân hàng HDBank tháng 1/2024 cao nhất bao nhiêu?

Sau khi thực hiện khảo sát, phạm vi lãi suất ngân hàng HDBank được ghi nhận trong khoảng 3,15 - 8,4%/năm, triển khai cho khách hàng cá nhân với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Theo ghi nhận, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM HDBank đã triển khai lãi suất tiền gửi dành riêng cho khách hàng cá nhân từ 3,15%/năm đến 8,4%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Lãi suất được áp dụng cho các kỳ hạn 1 - 36 tháng. 

Nguồn: HDBank. 

Cụ thể, đối với các kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng, HDBank đang triển khai lãi suất huy động vốn chỉ 0,5%/năm. 

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - 5 tháng đang được triển khai chung một mức lãi suất là 3,15%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiết kiệm tại kỳ hạn 6 tháng sẽ được hưởng lãi suất ngân hàng HDBank là 5,3%/năm. Trong khi, ngân hàng niêm yết lãi suất dành cho các kỳ hạn 7 - 11 tháng ở mức 5,1%/năm. 

Những khoản tiền gửi có hạn mức từ 300 tỷ đồng trở lên với kỳ hạn 12 tháng sẽ được áp dụng lãi suất loại 1 là 8%/năm. Trong khi, lãi suất loại 2 được ghi nhận cho hạn mức dưới 300 tỷ đồng là 5,5%/năm. 

Đối với kỳ hạn 13 tháng, ngân hàng triển khai lãi suất loại 1 ở mức 8,4%/năm dành cho hạn mức từ 300 tỷ đồng trở lên. Nếu khách hàng gửi với hạn mức dưới 300 tỷ đồng thì sẽ được hưởng lãi suất loại 2 là 5,7%/năm. 

HDBank niêm yết lãi suất tiết kiệm cho kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng lần lượt là 6,3%/năm và 6,4%/năm. Tại kỳ hạn 24 - 36 tháng, lãi suất được ấn định chung một mức là 6,2%/năm. 

Trong tháng này, HDBank tiếp tục triển khai nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác gồm: Lãi trả trước (3,05 - 5,8%/năm), lãi hàng tháng (3,05 - 6,1%/năm), lãi hàng quý (5 - 6,1%/năm), lãi mỗi 6 tháng (5,4 - 6,2%/năm), lãi hàng năm (5 - 6,1%/năm).

Biểu lãi suất Ngân hàng HDBank cho khách hàng cá nhân trong tháng 1/2024

Nguồn: HDBank.

Trong tháng này, HDBank triển khai lãi suất ngân hàng dành cho hình thức gửi tiết kiệm online trong khoảng 3,65 - 6,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất được áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng. 

Hiện tại, mức lãi suất huy động vốn cao nhất đối với hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến là 6,5%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng. 

Cập nhật biểu lãi suất tiết kiệm online tại Ngân hàng HDBank mới nhất tháng 1/2024

Nguồn: HDBank.

chọn
Doruco có thể lãi hơn nghìn tỷ nhờ KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2
Theo Chứng khoán SSI, KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn 2 sẽ là động lực tăng trưởng năm 2025 - 2026 cho Doruco. Lợi nhuận trước thuế dự kiến từ KCN này là 1.087 nghìn tỷ đồng, với giá cho thuê là 75 USD/m2/kỳ, dự kiến cho thuê vào năm 2026.